Bocsa

Descriere sistem de alimentare cu apă şi canalizare exploatarea Bocşa
 
A. Sistemul de alimentare cu apa
a) sursa de apă aflată la apoximativ 8 Km. În afara oraşului este subterană iar captarea
se face prin 8 puţuri cu adăncime între 80 – 150 m. Capacitatea maximă instalată la puţuri este de 630 mc/h care asigură întreg necesarul de apă pentru cei racordaţi la reţeaua de alimentare. Echiparea puţurilor este făcută cu pompe submersibile TIP AEG cu debit Q – 80 mc./h şi puterea P– 10,5 KW.
b) Uzina de apă- are în componenţă un bazin de aspiraţie cu volumul de 350 mc. Pomparea apei se realizează cu ajutorul a 6 electropompe ( trei sunt de TIP GRUNDFOS -Q- 175 mc/h şi P – 55 KW, una TIP AEG cu Q- 300 mc-h, P – 110 KW, una TIP ROTOR NL, Q – 500 mc/h, P – 200 KW şi una TIP NIJMUIS cu Q – 200 mc/h şi P – 75 KW.
c) Staţia de pompare Godinova – se foloseşte pentru repomparea apei în zona Bocşa Vasiova şi Bocşa Montană. Are un bazin de aspiraţie cu un volum de 200 mc şi este echipată cu trei electropompe ( TIP TERMA cu Q 1 – 175 mc/h şi P1 – 75 kw, Q2 – 80 mc/h şi P 45 kw, una TIP STORK cu Q – 100 mc /h şi P 37 kw ) .
d) Rezervoare de înmagazinare a apei , sunt :
- pentru zona Bocşa Romănă unul cu volum de 500 mc. nefolosit
- pentru Bocşa Vasiova unul cu volum de 750 mc.
- Pentru agenţi economici prin 7 rezervoare cu volum total de 1300 mc .
e) Reţeaua de aducţiune, transport şi distribuţie – aducţiunea de la puţuri se face prin conducte metalice DN 150 cu o lungime totală de aproximativ 5 Km., iar din staţia de pompare pleacă o conductă metalică de DN 200 mm şi una de DN 400 mm pentru transportul apei ambele cu o lungime de aproximativ 4 Km. şi o conductă metalică de DN 200 mm pentru alimentarea Avicola Bocşa cu o lungime de 3,2 Km.
Reţeaua totală de distribuţie are o lungime de 41,47 Km. Fiind formată din conducte de diametru între 80 şi 300 mm.
f) Tratarea apei – se realizează prin tratarea în bazinul de acumulare cu clor gazos cu ajutorul unei instalaţii de clorinare TIP AQUA CLORINE . Calitate apei este foarte bună, dar tratarea se realizează deoarece eventualele avarii în reţeaua de distribuţie pot angrena particule microbiologice dăunătoare sănătăţii .
B.Sistemul de canalizare
Se limitează în zona blocurilor de locuinţe şi parţial pe străzi .
Lungimea reţelei de canalizare este de 8,78 Km iar conductele din beton au diametrul între 300 şi 800 mm. În zonele de locuit fără reţea de canalizare, apele uzate sunt evacuate prin rigole pluviale stradale. Emisarul apelor uzate evacuate este răul Bîrzava.
În zona Bocşa Romană apele uzate menajere colectate prin reţeaua de canalizare sunt preluate de colectorul de diametrul 800 mm de pe Str. Victoriei, trecand printr-un bazin de decantare cu volum de 150 mc, şi sunt evacuate în raul Barzava prin două guri de evacuare .
Reţeaua de canalizare prezintă un grad avansat de uzură datorită mediului agresiv .
S-au efectuat reparaţii în momentul în care au fost avarii. Canalizarea este desfundată atunci cănd situiaţia o cere .
S-a prevăzut executarea unei staţii de epurare mecano-biologice, avand capacitate de 50 l/sec. Lucrările au început în anul 1976, s-au executat doar construcţiile pentru treapta mecanică. Construcţiile nu sunt racordate la reţeaua de canalizare şi sunt în conservare .
Instalaţiile de preepurare al agenţilor economici sunt în general nefuncţionale .
en.pdf24.org    Send article as PDF