Category Archives: AGA-HOTARARI

Hotarare AGA nr. 7 – 03.10.2016

LOGO color ro- redimensionat

P-ţa Republicii Nr.7, Reşiţa

J11/831/2004; CUI 16868757

Nr. 7/03.10.2016

HOTĂRÂRE

Nr. 7/03.10.2016

 Adunarea Generală  a  Acţionarilor din S.C. AQUACARAŞ S.A., întrunită în şedinţă extraordinară în data de 03.10.2016, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi completată, a OUG nr. 109/2011, a Legii nr. 111/2016, în baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a pus în discuţie şi în unanimitate de voturi a aprobat şi dispus , conform Procesului Verbal, emiterea următoarei

 HOTĂRÂRI

Art. 1  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Judeţean Caraş Severin domnul CIOBANU MIRCEA PAUL şi se numeşte domnul MARIUS MIHAI BĂLEAN în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/01.08.2016 pentru modificarea HCJ  nr. 88/2004, art.4 (1),  începând cu 01.08.2016;

Art. 2 Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Caransebeş domnul ISAC MARIUS ADRIAN şi se numeşte doamna PLEŞA ANDRA SABRINA, conform HCL Caransebeş nr. 219/12.07.2016;

Art. 3  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Anina domnul CAREBA GAVRILĂ şi se numeşte domnul HOANCĂ CONSTANTIN, conform HCL Anina nr. 167/23.09.2016 ;

Art. 4  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Municipal Reşiţa domnul MARIUS MIHAI BĂLEAN şi se numeşte domnul POPESCU HADRIAN CONSTANTIN, conform HCL Reşiţa nr. 241/20.09.2016;

Art. 5  Se prelungeşte mandatul de reprezentant legal al domnului RUSMIR RĂZVAN IONEL pentru Consiliul Local Băile Herculane, conform HCL Băile Herculane nr. 48/24.08.2016;

Art. 6 Se prelungeşte mandatul Consiliului de Administraţie pe o perioadă provizorie de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximul de 6 luni respectiv:  BĂLĂNESCU IOAN – Preşedinte CA, LIBER ANATOLI – Director General, MEGAN VASILE – membru CA, IENEA DORIAN PAUL – Membru CA ;

Art. 7  Se eliberează din mandate domul PÂRVAN CORNEL PETRU ca urmare a depunerii demisiei din 28.04.2016;

Art. 8  Se prelungeşte mandatul Dierctorului General ANATOLI LIBER pe o perioadă provizorie de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximul de 6 luni;

Art. 9  Se aprobă aplicarea metodei votului cumulativ în condiţiile art. 32 din OUG 109/2011 şi art. 2, alin 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş Severin nr. 221/28.09.2016;

Art. 10 Se aprobă constituirea noului Consiliu de Administraţie al S.C. AQUACARAŞ S.A. în componeneţă numerică de 7 membrii în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş Severin nr. 221/28.09.2016.

 Preşedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BĂLĂNESCU IOAN

Întocmit

Secretar

Ec. Mihai TRIFUNESCU

Footer

PDF24    Send article as PDF   

Hotarare Nr. 9/21.03.2013

LOGO_color_ro

Hotărâre AGA

Nr. 9/21.03.2013

Nr.9/21.03.2013

Adunarea Generală a Acţionarilor din S.C. Aquacaraş S.A. , întrunită în şedinţă ordinară, în data de 21.03.2013, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată şi completată, a OUG 109/2011, în baza punctelor cuprinse în ordinea de zi , a pus în discuţie şi în unanimitate de voturi a dispus emiterea următoarei

HOTĂRÂRI :

1.Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2012 pe baza Raportului de Audit

Financiar şi aprobarea repartizării profitului.

2.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2013.

3.Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare şi Renumeraţie cu privire la

Renumeraţiile şi alte avantaje acordate administratorului şi directorilor în anul fiscal 2012.

4.Aprobarea procurării unui spaţiu pentru Departamentul UIP destinat activităţii

specifice.

5.Aprobarea măsurilor de reducere a cheltuielilor, după cum urmează :

- Scăderea cheltuielilor materiale şi analizarea contractelor de aprovizionare;

- Reducerea consumului de apă brută;

- Reducerea consumului de combustibil cu 10% pentru autoturisme;

- Reducerea cheltuielilor de personal (prin restructurarea acestuia);

- Reducerea cheltuielilor cu serviciile executate de terţi;

- Eliminarea pierderilor de apă;

- Suspendarea angajărilor pe o perioadă de un an, cu excepţia celor din compartimentul PIU, unde urmează a se face câteva angajări odata cu demararea proiectului;

- Restrângerea inchirierilor de spaţii pentru sediile exploatărilor;

- Anularea decontării procentuale a contravalorii biletelor de odihnă şi tratament (măsura ce va intra în vigoare după negocierea contractului colectiv de muncă);


Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează conducerea S.C. Aquacaraş S.A.

PREŞEDINTE AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

CIOBANU MIRCEA PAUL

ÎNTOCMIT

 

Ec. Trifunescu Mihai

footer.jpg

en.pdf24.org    Send article as PDF