Category Archives: AGA-HOTARARI

Hotarare AGA nr. 7 – 03.10.2016

LOGO color ro- redimensionat

P-ţa Republicii Nr.7, Reşiţa

J11/831/2004; CUI 16868757

Nr. 7/03.10.2016

HOTĂRÂRE

Nr. 7/03.10.2016

 Adunarea Generală  a  Acţionarilor din S.C. AQUACARAŞ S.A., întrunită în şedinţă extraordinară în data de 03.10.2016, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi completată, a OUG nr. 109/2011, a Legii nr. 111/2016, în baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a pus în discuţie şi în unanimitate de voturi a aprobat şi dispus , conform Procesului Verbal, emiterea următoarei

 HOTĂRÂRI

Art. 1  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Judeţean Caraş Severin domnul CIOBANU MIRCEA PAUL şi se numeşte domnul MARIUS MIHAI BĂLEAN în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/01.08.2016 pentru modificarea HCJ  nr. 88/2004, art.4 (1),  începând cu 01.08.2016;

Art. 2 Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Caransebeş domnul ISAC MARIUS ADRIAN şi se numeşte doamna PLEŞA ANDRA SABRINA, conform HCL Caransebeş nr. 219/12.07.2016;

Art. 3  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Anina domnul CAREBA GAVRILĂ şi se numeşte domnul HOANCĂ CONSTANTIN, conform HCL Anina nr. 167/23.09.2016 ;

Art. 4  Se eliberează din calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local Municipal Reşiţa domnul MARIUS MIHAI BĂLEAN şi se numeşte domnul POPESCU HADRIAN CONSTANTIN, conform HCL Reşiţa nr. 241/20.09.2016;

Art. 5  Se prelungeşte mandatul de reprezentant legal al domnului RUSMIR RĂZVAN IONEL pentru Consiliul Local Băile Herculane, conform HCL Băile Herculane nr. 48/24.08.2016;

Art. 6 Se prelungeşte mandatul Consiliului de Administraţie pe o perioadă provizorie de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximul de 6 luni respectiv:  BĂLĂNESCU IOAN – Preşedinte CA, LIBER ANATOLI – Director General, MEGAN VASILE – membru CA, IENEA DORIAN PAUL – Membru CA ;

Art. 7  Se eliberează din mandate domul PÂRVAN CORNEL PETRU ca urmare a depunerii demisiei din 28.04.2016;

Art. 8  Se prelungeşte mandatul Dierctorului General ANATOLI LIBER pe o perioadă provizorie de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximul de 6 luni;

Art. 9  Se aprobă aplicarea metodei votului cumulativ în condiţiile art. 32 din OUG 109/2011 şi art. 2, alin 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş Severin nr. 221/28.09.2016;

Art. 10 Se aprobă constituirea noului Consiliu de Administraţie al S.C. AQUACARAŞ S.A. în componeneţă numerică de 7 membrii în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş Severin nr. 221/28.09.2016.

 Preşedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BĂLĂNESCU IOAN

Întocmit

Secretar

Ec. Mihai TRIFUNESCU

Footer

en.pdf24.org    Send article as PDF