Category Archives: CA-CONVOCATOARE

Convocator CA – 18.08.2017

logo_aquacaras

HOTĂRÂRE

Nr.5/10.08.2017

Adunarea  Generală  a Acționarilor din  SC. AQUACARAS  SA, întrunită  în ședința ordinară,  în data  de 10.08.2017, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011, a Legii 111/2016, având în vedere procesul verbal de ședință și Hotărârea nr. 4/a / 10.08.2016 a AGA,

emite prezenta

                                                                     HOTĂRÂRE :

             Art. 1. Se convoacă membrii desemnați în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA în ședință la data de 18.08.2017, ora 12, în Sala de ședință  de la sediul societății din Reșița, P.ța Republicii, nr.7.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează conducerea societății, prin secretariatul tehnic.

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ

            BĂLEAN MARIUS MIHAI

    Întocmit,

           Secretar

Petrișor Gabriela Elena

logo

PDF24    Send article as PDF   

CA Convocator 14.12.2016

LOGO color ro- redimensionat

CONVOCATOR

                                Membrii in Consiliul de Administratie al SC. AQUACARAS  SA

14.12.2016 ora 8.30

        Presedintele  Consiliului de Administratie al SC AQUACARAS  SA  in baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societatii precum  si de cele ale  Legii societatiilor  comerciale  Nr.31/1990, republicata si completata de OUG Nr. 109/30.11.2011 privind Guvernanta corporativa  a intreprinderilor publice, Legea Nr. 111/27.05.2016,  convoaca  in sedinta  ordinara  Consiliul de Administratie pe data de 14.12.2016, ora 8.30 la sediul  societatii  din Resita , P-ta Republicii Nr.7.

        Sedinta  ordinara a Consiliului de Administratie va avea urmatoarea :

 

ORDINE DE ZI

  1. Raport privind aprovizionarea cu material, obiecte de inventor, carburanti , piese de schimb, alte cheltuieli in cadrul societatii si in  exploatarile Anina,Oravita, Moldova Noua,Bocsa si Resita.
  2. Diverse.

 

                                                                                  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

BALANESCU IOAN

 

Intocmit,

Trifunescu Mihai

Footer

PDF24    Send article as PDF   

Convocator CA – 29.11.2016

LOGO color ro- redimensionat

SC. AQUACARAS  SA

P-ta Republicii Nr.7,Resita

J11/831/2004; CUI 16868757

CONVOCATOR

                       Membrii in Consiliul de Administratie al SC. AQUACARAS  SA

29.11.2016 ora 9.00

        Presedintele  Consiliului de Administratie al SC AQUACARAS  SA   in baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societatii precum  si de cele ale  Legii societatiilor  comerciale  Nr.31/1990 ,  republicata si completata de OUG NR 109/30.11.2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea nr. 111/27.05.2016 convoaca  in sedinta  ordinara  Consiliul de Administratie pe data de 29.11.2016, ora 9.00 la sediul  societatii  din Resita ,P-ta Republicii Nr.7.

Sedinta  ordinara a Consiliului de Administratie va avea urmatoarea :

 ORDINE DE ZI

  1. Raport cu privire la respectarea  legii contabilitatii in ceea ce priveste evidentele furnizorilor, clientilor si a conturilor de personal.
  2. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

                                         PRESEDINTE

                                         BALANESCU IOAN

 Intocmit,

Trifunescu Mihai

Footer

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Convocator CA 31.10.2016

LOGO color ro- redimensionat

SC. AQUACARAS  SA

P-ta Republicii Nr.7,Resita

J11/831/2004; CUI 16868757

CONVOCATOR

                       Membrii in Consiliul de Administratie al SC. AQUACARAS  SA

31.10.2016 ora 9.00

        Presedintele  Consiliului de Administratie al SC AQUACARAS  SA  in baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societatii precum  si de cele ale  Legii societatiilor  comerciale  Nr.31/1990  republicata si completata de OUG NR 109/30.11.2011 privind Guvernanta corporative a intreprinderilor publice, legea 111/27.05.2016 convoaca  in sedinta  ordinara  Consiliul de Administratie pe data de 31.10.2016, ora 9.00 la sediul  societatii  din Resita ,P-ta Republicii Nr.7.

Sedinta  ordinara a Consiliului de Administratie va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Raport cu privire la aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar , carburanti si piese de schimb pe baza de referate, necesare de material si comenzi pentru exploatarile Caransebes, Otelu Rosu si Baile Herculane pe perioada ianuarie-iulie 2016;
  2. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE 

BALANESCU IOAN

Intocmit,

Trifunescu Mihai

Footer

en.pdf24.org    Send article as PDF