Category Archives: CA-CONVOCATOARE

Convocator CA – 18.08.2017

logo_aquacaras

HOTĂRÂRE

Nr.5/10.08.2017

Adunarea  Generală  a Acționarilor din  SC. AQUACARAS  SA, întrunită  în ședința ordinară,  în data  de 10.08.2017, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011, a Legii 111/2016, având în vedere procesul verbal de ședință și Hotărârea nr. 4/a / 10.08.2016 a AGA,

emite prezenta

                                                                     HOTĂRÂRE :

             Art. 1. Se convoacă membrii desemnați în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA în ședință la data de 18.08.2017, ora 12, în Sala de ședință  de la sediul societății din Reșița, P.ța Republicii, nr.7.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează conducerea societății, prin secretariatul tehnic.

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ

            BĂLEAN MARIUS MIHAI

    Întocmit,

           Secretar

Petrișor Gabriela Elena

logo

PDF24    Send article as PDF