Category Archives: Comunicate de presa

Comunicat de presa Investitii finantate din Fonduri de Coeziune in orasul Anina 16.09.2014

LOGO color ro- redimensionat

COMUNICAT DE PRESĂ

                                    16 septembrie 2014

 SC AQUACARAȘ SA, societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Caraş -Severin, informează că în prezent se lucrează pe toate Contractele din cadrul Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin ’’.

În oraşul Anina proiectul prevede reabilitarea/construirea unei Staţii de tratare a apei potabile, construirea unei Staţii noi de epurare a apelor uzate şi reabilitarea/ extinderea reţelelor de apă şi canalizare menajeră.

În oraşul Anina lucrările de reabilitare/extindere a reţelelor de apă/canal au demarat deja după cum urmează :

  1. Reabilitare/Extindere reţele apă : Str. Vulpilor .
  2. Reabilitare/Extindere reţele canalizare menajeră :  Străzile Colonia Roşie, Mihai Eminescu, Cartier Oraş Nou, Cloşca, Eftimie Murgu, Colonovăţ, George Coşbuc, 13 Decembrie, Cerna, Vasile Alecsandri, Cheile Gârliştei, Minerului, Pădurii, Izvarna şi Maial.

Pentru oraşul Anina, prin proiect, este prevăzută reabilitarea reţelei de apă pentru un număr de 17 străzi însumând un număr de 7, 430 km; pentru extindere 10 străzi însumând un număr de 4,132 km; pentru reabilitare rețea canalizare menajeră un număr de 3 străzi însumând un număr de 2,011 km și pentru extindere reţea de canalizare menajeră un număr de 49 străzi însumând un număr de 26,657 km.

Valoarea totală a proiectului implementat de SC Aquacaraș SA, conform Contractului de finanţare, este de 492.847.686 lei (fără TVA) din care 37.828.740,74 lei sunt alocaţi investiţiilor în oraşul Anina.

Proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin” este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA

Footer

PDF24 Tools    Send article as PDF   

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                    10 septembrie 2014

SC AQUACARAȘ SA, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Caraș-Severin, a demarat toate procedurile legale pentru începerea cât mai urgentă a lucrărilor din cadrul celor 12 contracte adjudecate.

SC AQUACARAȘ SA, în calitatea sa de beneficiar al investițiilor finanțate din Fondurile de Coeziune, prin POS Mediu, a predat amplasamentele către constructori, lucrările proiectate aflându-se în plină desfășurare în cele 2 Municipii ( Reșița și Caransebeș) și în cele 6 orașe (Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița și Oțelu Roșu) ale județului Caraș – Severin.

Proiectul prevede reabilitarea/construirea de Stații de tratare a apei potabile, reabilitarea/construirea de Stații de epurare a apelor uzate și reabilitarea/ extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră în toate orașele județului Caraș – Severin .

În Municipiul Reșița lucrările de reabilitare/extindere a rețelelor de apă/canal au demarat deja după cum urmează :

  1. Reabilitare/Extindere rețele apă : străzile N. Titulescu, N. Bălcescu, Vulturilor, Ion Vidu, Râului, Miniș, Câlnicului,Panseluței.
  2. Reabilitare/Extindere rețele canalizare menajeră : Bașovăț, Golului, Vântului, Vârfului, Vulturilor, Berzavei, Comarnic, Toplița, Câlnicului, Râului, Izvor, Vălișoara, Nergănița, Bistra , Ciprian Porumbescu și C1.

Se mai află în lucru reabilitarea rezervorului din Lunca Bârzavei și construirea unui rezervor în Poiana Golului .

Pentru Municipiul Reșița, prin proiect, este prevăzută reabilitarea rețelei de apă pentru un număr de 32 de străzi însumând un număr de 14,914 km; pentru extindere 32 de străzi însumând un număr de 16,065 km; pentru reabilitare rețea canalizare menajeră un număr de 6 străzi însumând un număr de 1,183 km și pentru extindere rețea de canalizare menajeră un număr de 118 străzi însumând un număr de 46,392 km.

Valoarea totală a proiectului implementat de SC Aquacaraș SA este de 492.847.686 lei (fără TVA) din care 55.500.000 lei sunt alocați investițiilor în Municipiul Reșița.

Proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin” este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Anunt public 17.07.2014

LOGO color ro- redimensionat

ANUNŢ PUBLIC

         SC AQUACARAŞ SA aduce la cunoştinţa abonaţilor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Caraş Severin că în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 213924/01.07.2014, şi ale Contractului de Finanţare nr. 3818/RP/ 24.08.2012, începând cu data de  01 August 2014, se modifică preţurile şi tarifele practicate .

Nivelul preţurilor şi a tarifelor practicate va fi următorul :

Apă potabilă   3,85 lei/mc ( fără TVA)

                    4,77 lei/mc ( cu TVA)

Canalizare     2,04 lei/mc ( fără TVA)

                    2,53 lei/mc ( cu TVA)

                Conducerea

SC AQUACARAŞ SA

Footer

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Comunicat de Presa

LOGO_color_ro
COMUNICAT DE PRESĂ

Deşi în anul 2012 SC Aquacaraş SA a desfăşurat acţiuni de achiziţionare şi montare a capacelor de cămine furate/distruse se constată că pe raza Municipiului Reşiţa numărul capacelor furate/distruse este din nou foarte mare, în ciuda eforturilor depuse pentru identificarea hoţilor.

SC Aquacaraş SA a reluat măsurile necesare achiziţionării şi montării, pe raza Municipiului Reşiţa, a peste 50 de capace de cămine ( fontă, material compozit şi beton) .

Acţiunea de montare a capacelor furate va reîncepe în data de 15 aprilie 2013 şi se va desfăşura până la completarea integrală a elementelor de sistem furate.

Cu această ocazie revenim şi facem din nou apel către toate autorităţile implicate în supravegherea şi controlul domeniului public pentru implementarea de măsuri drastice în vederea evitării, pe viitor, a producerii de furturi de elemente de sistem, inclusiv capace de cămine.

SC Aquacaraş SA depune eforturi semnificative pentru achiziţionarea şi montarea elementelor furate însă ritmul crescut al furturilor depăşeşte uneori, posibilităţile de înlocuire a acestor elemente furate.

Furturile elementelor de sistem ( capace de cămine, vane, etc) pun în pericol funcţionarea sistemului de apă – canal, sănătatea pietonilor şi siguranţa rutieră.

Deşi SC AQUACARAŞ SA suferă prin aceste furturi/distrugeri pagube materiale considerabile – costul unui ansamblu capac-ramă variază între 300 şi 550 de lei, la care se adaugă timpul şi manopera angajaţilor – suntem preocupaţi în primul rând de potenţialul pericol la adresa siguranţei cetăţenilor, lipsa capacelor de canal de pe trotuar sau carosabil prezentând un pericol major prin  posibilitatea accidentării reşiţenilor şi deteriorarea autovehiculelor.

Considerăm că fenomenul furturilor de capace de cămine poate fi diminuat numai prin intensificarea supravegherii domeniului public şi creşterea sancţiunilor faţă de cei ce produc aceste pagube, printr-o colaborare mai intensă între toate instituţiile implicate în supravegherea domeniului public.

Conducerea

SC Aquacaraş SA
footer.jpg

PDF24    Send article as PDF   

Comunicat de presa 11.01.2013

LOGO_color_ro
COMUNICAT DE PRES
Ă

În data de 11.01.2013 a fost convocată Şedinţa extraordinară A.G.A a S.C. Aquacaraş S.A în vederea aprobării unei hotărâri care să reflecte majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 4.577 mii lei, aprobată în şedinţa Consiliului Judeţean Caraş Severin în data de 09.01.2013.

Din cei 9 acţionari s-au prezentat doar 7 lipsind reprezentanţii Consiliului Local Reşiţa , respectiv Consiliului Local Moldova Nouă.

Analizând prevederile statutare s-a constatat faptul că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor sens în care s-a convenit, în unanimitate, reconvocarea şedinţei extraordinare, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 16.01.2013, orele 1100.

Nesusţinerea majorării de capital propuse, prin care se achită datoria către Louis Berger SAS, de către toţi reprezentanţii membrii AGA, care trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea pe care o au, va conduce inevitabil la pierderea finanţării obţinute şi implicit la imposibilitatea continuării investiţiilor propuse în Uzine de Apă, Staţii de Epurare, reţele de apă şi canalizare, cu impact profund negativ asupra calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Caraş Severin.

Neîntrunirea cvorumului şi neaprobarea majorării de capital va produce consecinţe deosebit de grave în sensul că penalităţile de întârziere plătite către firma de consultanţă Louis Berger SAS vor curge în continuare întregul Proiect în valoare de 109 milioane euro, aflat în derulare putându-se bloca în perioada imediat următoare cu toate eforturile depuse de către SC Aquacaraş SA.

Întreaga responsabilitate a pierderii acestei finanţări va reveni atât acţionarilor cât şi reprezentanţilor acestora în AGA.

SC Aquacaraş SA

Anatoli LIBER
footer.jpg

PDF24    Send article as PDF   

Comunicat Apa colorata Resita – 24.09.2012

COMUNICAT

Subiectul : Apă potabilă murdară

Stocarea în Lacul Secu a cantităţilor de apă provenite din golirea, de către CEZ, a Lacului Gozna a dus la înrăutaţirea apei brute, înrăutăţire datorată creşterii excesive a conţinutului de fier în apă.

Datorită acestui fapt la Uzina de Apă, în urma dezinfecţiei apei cu dioxid de clor, are loc fenomenul de modificare a indicatorului organoleptic “ culoare apa” .

Astfel culoarea apei rezultată în urma dezinfecţiei prezintă un aspect galben-brun.

Facem precizarea că aspectul colorat al apei nu prezintă pericol din punct de vedere al sănătaţii, apa potabilă distribuită poate fi consumată.

Aceste aspecte pot apărea până la terminarea lucrărilor de golire a Lacului Gozna de către CEZ.

Conducerea

SC Aquacaras SA

De la : Damian Mihai

Funcţia : Purtător de cuvânt

Departamentul : Birou Marketing

PDF24 Tools    Send article as PDF   

Comunicat de presa Resita 10.02.2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Datorită temperaturilor foarte scăzute din ultima perioadă a început să se manifeste fenomenul de îngheţ la nivelul conductelor de distribuţie a apei potabile şi la branşamentele utilizatorilor.

Urmare a creşterii numărului de solicitări/reclamaţii referitoare la lipsa apei potabile datorată îngheţului SC Aquacaraş SA a decis suplimentarea echipelor de intervenţie şi prelungirea programului de lucru în scopul soluţionării cât mai operative a reclamaţiilor. Programul de lucru al echipelor de intervenţie a fost prelungit până la orele 22, inclusiv sâmbăta şi duminica.

Acest program va rămâne în vigoare până la reglementarea situaţiei pe toată perioada de Cod galben de ger.

Probleme majore se manifestă pe străzile Carpaţi, Golului şi Călugăreni şi punctual în alte zone ale Municipiului Reşiţa în care circulaţia apei în conducte este redusă favorizând apariţia fenomenului de îngheţ.

Încurajăm cetăţenii Municipiului Reşiţa să apeleze Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la telefon 0255/215643 pentru sesizarea tuturor cazurilor de lipsă apă potabilă pentru a putea interveni cât mai prompt în vederea dezgheţării conductelor/branşamentelor şi reluarea furnizării apei potabile.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Comunicat de presa 16.12.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la susţinerile emise de Consiliul Local Reşiţa şi ale Primarului Municipiului Reşiţa apărute în articolul „Vom plăti Ţepele Altora…” publicat în Jurnalul de Caraş-Severin, ediţia din 15.12.2011, SC AQUACARAŞ SA din respect pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, implicit cetăţenii Municipiului Reşiţa vine cu următoarea precizare:

Prin Măsura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 numai pentru Municipiul Reşiţa au fost încheiate Contractul de Lucrări nr. 1 „ Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Reşiţa” în valoare finală de 13668629,16 euro; Contractul de lucrări nr. 2 „ Reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile Reşiţa” în valoare finală de 16428249,36 euro şi Contractul de lucrări nr. 3 „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Reşiţa” în valoare finală de 18422122,83 euro. Valoarea totală alocată Municipiului Reşiţa este de 48519001,35 euro.

Pe lângă aceste trei contracte de lucrări prin Măsura ISPA s-au mai alocat 579498,61 euro pentru contractul de achiziţii echipamente, 6677970,23 euro pentru Contractul de Asistenţă Tehnică şi Supervizare şi doar 12515948,26 euro pentru reabilitarea reţelelor de apă din celelalte 7 oraşe ale judeţului.

Măsura ISPA este un program de cofinanţare, astfel că valoarea totală a proiectului este în sarcina Uniunii Europene, a Guvernului României şi a Autorităţilor Publice Locale, motiv pentru care Administraţia Publică Locală ştia de la începutul proiectului că va trebui să suporte un procent de 25% din valoarea iniţială a proiectului, procent obţinut prin împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii. Acordul de împrumut a fost perfectat de Guvernul României şi Uniunea Europeană fără implicarea vreunui reprezentant al administraţiei publice locale sau a societăţii AQUACARAŞ. Prin urmare Municipiul Reşiţa va rambursa pentru împrumutul BEI, începând cu data de 15.11.2012 rate bianuale achitând în final împrumutul de 10136436,5 euro.

SC AQUACARAŞ SA subliniază faptul că deşi Consiliul Local Reşiţa este acţionar majoritar al societăţii, reprezentantul acestuia, Primarul Municipiului Reşiţa, nu a contenit în a pune piedici desfăşurării acestor investiţii prin aplicarea de amenzi repetate în valoare de câte 50000 lei, probabil aplicate pentru strângerea fondurilor necesare achitării ratelor împrumutului BEI. Aceste piedici nu s-au oprit doar aici ci au mers cu mult mai departe prin aprobarea unor Hotărâri de Consiliu Local care au dus la întârzierea lucrărilor, îngrădind dreptul operatorului de a efectua opriri de apă la cererea constructorilor fiind obligaţi în prezent să plătim penalităţi de întârziere care depăşesc cu mult o rată a creditului BEI.

Pentru informarea corectă a cetăţenilor subliniem faptul că prin Măsura ISPA SC AQUACARAŞ SA a fost singura societate comercială cu capital de stat care a reuşit să atragă cele mai mari fonduri europene în judeţ şi care îşi va continua eforturile pentru obţinerea noilor fonduri europene nerambursabile pentru ca toţi cetăţenii judeţului să beneficieze de staţii de tratare a apei şi de epurare moderne ca şi ale Municipiului Reşiţa.

În încheiere asigurăm utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare că vom depune toate diligenţele necesare ca acest acţionar majoritar şi „Primarul” Municipiului Reşiţa să nu aducă societatea noastră în situaţia CET ENERGOTERM şi SC PRESCOM SA de a fi dizolvaţi şi falimentaţi, fapt urmărit de aceştia prin măsurile luate, măsuri care au dus la întârzierea lucrărilor ISPA şi au perturbat activitatea cotidiană a societăţii.

În urma acţiunilor negative repetate venite în special din partea Primarului Municipiului Reşiţa, atât privind dezinformările repetate ale cetăţenilor cât şi de denigrare continuă a imaginii societăţii noastre ne rezervăm dreptul de a uza de instanţele de judecată pentru demonstrarea adevărului.

CONDUCEREA

SC AQUACARAŞ SA

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Comunicat de presa Inaugurare STAP Resita 15.12.2011

LOGO_color_ro

comunicat de presă


15.12.2011

APĂ POTABILĂ LA STANDARDE EUROPENE
Reşiţa are din acest an o staţie modernă de tratare a apei potabile ce
foloseşte o tehnologie unică în România

Anul acesta s-au finalizat lucrările de modernizare la Staţia de Tratare a Apei Potabile

a Municipiului Reşiţa realizată cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul

ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 “ Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu

apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş Severin”.

Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile din Reşiţa este o

investiţie majoră care va asigura reşiţenilor apă de calitate, curată şi fără întreruperi

majore, având o capacitate proiectată de 51.840 m3/zi. Valoarea estimativă a

investiţiei este de cca 16,5 milioane euro iar lucrările au fost executate de firma

austriacă STRABAG AG.

Lucrările de modenizare au vizat şi reabilitarea staţiilor de pompare Şamota I şi

Şamota II, a staţiei de reactivi, a staţiei de filtrare, camerei de amestec şi a bazinelor

de decantare. În acelaşi timp s-a adus la standarde europene staţia de dezinfecţie

utilizându-se o nouă tehnologie, unică în România şi cea de tratare a nămolului.

Lucrările au cuprins şi implementarea unui sistem de monitorizare automată şi

construirea unui laborator modern.

Prin Programul ISPA judeţului Caraş Severin i-au fost alocaţi 52.733.660 euro

din care 67% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă acordată de Uniunea

Europeană. Această valoare a fost suplimentată cu 13.367.651,17 euro de la bugetul

de stat, valoarea totatală disponibilă fiind de 65.773.311,17 euro.

Programul ISPA include şi alte 3 contracte de lucrări precum “ Reabilitarea Staţiei

de Epurare a Apelor Uzate Reşiţa”, “ Reabilitarea şie xtinderea reţelelor de distribuţie

a apei potabile şi a apelor uzate din Reşiţa “ şi “ Reabilitarea reţelelor de distribuţie a

apei potabile din Anina, Băile Herculane, Bocşa, Caransebeş, Molodva Nouă, Oraviţa

şi Oţelu Roşu”.

Persoană de contact : Dan Petrescu – şef Unitate de Implementare a Proiectului SC AQUACARAŞ SA

Tel. 0255/212097, Fax. 0255/212097 sau 0255/214421 E-mail: office@aquacaras.rosau

aquacaras_piu@yahoo.com

Adresa pentru eventuale reclamaţii : ispa@mfinante.ro

Sigla_UEtext
Uniunea European
ă reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din

27 de ţări. Statele membre au decis împreună , pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50

de ani , să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea

culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările

şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

PDF24    Send article as PDF   

Comunicat privind prelungirea perioadei de testare la Uzina de Apa Resita 27.09.2011

TESTELE LA UZINA DE APĂ REŞIŢA CONTINUĂ PÂNĂ LA OBŢINEREA PERFORMANŢELOR MAXIME

Având în vedere că metoda de dezinfecţie a apei adoptată în cadrul proiectului ISPA la Uzina de Apă Reşiţa reprezintă o noutate absolută la nivel naţional , nemaiexistând în România nici o Uzină de Apă care să aplice această metodă de dezinfecţie, deşi metoda este performantă şi se aplică cu succes în alte ţări europene datorită avantajelor sale, este necesar ca reglajele echipamentelor de dozare să se execute pentru toate palierele de dozare. Se urmăresc, cu mare atenţie, rezultatele obţinute care până la această oră sunt încurajatoare. Totuşi rezultatele de laborator nu indică încă atingerea punctului de eficienţă maximă a tratării apei în vederea dezinfecţiei.

Testele continuă până la atingerea performanţelor maxime cu opriri în furnizarea apei în cursul nopţilor, în intervalul orar 22- 5.

Pentru informare enumerăm câteva dintre avantajele utilizării acestei metodei de dezinfecţie :

- agent de dezinfecţie foarte eficient pe un domeniu larg de variaţie a pH-ului apei;

- protecţie sporită împotriva recontaminării în sistemul de distribuţie;

- aproape exclude formarea de trihalometani şi a altor compuşi organici;

- curăţă conductele şi nu mai permite formarea biofilmului pe interiorul conductelor;

- este eficace la concentraţii mici.

- Nu îşi pierde eficacitatea în timp (bacteriile nu dezvoltă rezistenta la dioxidul de clor)

- Este mai eficient ca dezinfectant decât clorul în cele mai multe cazuri de tratare a apei distrugând microbii patogeni, virusuri, bacterii şi protozoare – inclusiv chisturi de Giardia şi de Cryptosporidium.

SC Aquacaraş SA va continua testele, împreună cu STRABAG , până în momentul atingerii eficienţei maxime de tratare a apei după care noua Uzină de apă va fi pusă în funcţiune la capacitate maximă.

Mulţumim tuturor cetăţenilor Municipiului Reşiţa pentru înţelegere şi îi asigurăm că se depun eforturi susţinute pentru a pune în funcţiune noua Uzina de apă cât mai curând posibil.

Conducerea

SC Aquacaraş SA

PDF24    Send article as PDF