Category Archives: Interventii Aquacaras

Interventie Str. G.A.Petculescu nr.5 Resita 20.09.2017

 

 

LOGO color ro

Astazi 20.09.2017 s-a intervenit in urma inregistrarii in dispeceratul central al Sc Aquacaras Sa , la o avarie aparuta la reteaua de distributie a apei potabile pe str. G.A. Petculescu nr.5 .   S-a intervenit in caminul de racord de la adresa mai sus mentionata , remediindu-se astfel avaria aparuta.

20170920_150947

Multumim pe aceasta cale cetatenilor din zona , pentru informare si pentru intelegere .

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Interventie Str. Muncii nr. 14 Resita 19.09.2017

 

 

LOGO color ro

In urma unei avarii aparute la reteaua de distributie a apei potabile in zona Bdul. Muncii nr. 14 , s-a intervenit prin aplicarea de bride la teava de apa astfel eliminandu-se pierderea de apa si remedierea avariei .         

20170919_103002 20170919_103222 20170919_103145                                    

Multumim cetatenilor din aceasta zona pentru informare si intelegere !                                                             

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Interventie Str. Ceretului nr.12 Resita 18.09.2017

LOGO color ro

La solicitarea locatarilor de pe strada Ceretului nr. 12 , s-a intervenit la remedierea unei avarii aparute la reteaua de distributie a apei potabile . Echipele noastre au remediat problema intervenind la fata locului prin sapatura mecanica si inlocuind racordul de la adresa mai sus mentionata.

 

20170918_101750

Multumim cetatenilor din aceasta zona pentru informare si pentru intelegere !

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Reglementari aplicabile

Lista reglementărilor în domeniul calităţii, aplicabile este prezentată mai jos :
Nr.
crt.
Element
Denumire reglementare
1
Legea 107/1996
Legea apelor (actualizată până la data de 30 iunie 2004); MO nr. 244/08.10.1996 (include aut.de gospod. a apelor).
2
Legea 310/2004
Lege pt. modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996.
3
Legea nr. 112/2006
Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 , M.Of. nr. 413/12.05.2006
4
HG 948/15.11.1999
Privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea apelor nr.107/1996; MO nr.568/22.11.1999.
5
Hg 930/2005
Pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogiologică, M.Of. nr.- 800/2005
6
Legea nr. 241/2006
Privind Serviciul de alimentarea cu apă şi de canalizare, M.OF. nr. 563/29.06.2006
7
APA BRUTĂ:
8
HG 100/2002
- Norme de calitate – ape de suprafaţă, NTPA-013; NTPA-014;
9
HG 567/2006
privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata pt. Potabilizare, M.Of. 417/15.05.2006
10
Ordin 146/1998
- Instrucţiuni tehnice – ape subterane
11
HG 202/2002
- Norme tehnice – ape de suprafaţă, viaţa piscicolă
12
Ord 662/2005
Privind modificarea HG nr. 100/2002 , M.OF. nr. 616/15.06.2006
13
APA POTABILĂ:
14
Legea 458/08.07.2002
Calitatea apei potabile ( înlocuieşte STAS 1342/1991), MO nr.552/29.07.2002.
15
Legea 311/2004
Pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002, M.O.F. nr. 582/30.06.2004
16
Decret 531/26.06.2004
Priv. Promulgarea legii pt.modificarea şI completarea Legii 458/2002.
17
HG 974/15.06.2004
Pt.aprob. Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.
18
ASRO – CT 52
Calitatea apei – Apa potabilă (STAS-uri).
19
APE UZATE:
20
HG
188/28.02.2002
HG 325/2005
Pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate ( NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011/2002);
MO nr.187/20.03.2002./ Pentru modificarea HG 188/2002
21
HG 472/09.06.2000
privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă; MO nr.272/15.06.2000.
22
Ordinul
325/21.03.2001
- privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor HG 472/2000 privind unele măsuri de proteţie a calităţii resurselor de apă – NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990
- MO nr.152/28.03.2001.
23
Ordinul 278/1997
- Pregătirea si combaterea poluărilor accidentale la folosinţele de apă
24
Ordinul 1146/2002
Normativ privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea apelor de suprafaţă (inlocuieşte STAS 4706/1988).
25
ASRO – CT 52
Calitatea apei – Apa uzată (STAS-uri).
26
ORDIN 485/1995
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Sistemului de alarmare în caz de poluari accidentale ale apelor
27
HG
118/07.02. 2002
Privind aprobarea Programului de acţiune pt. reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, MO nr.132/20.02.2002.
28
Ordin 1084/2003
- priv.pericolul de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase
29
HG 804/2007
- priv. controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, M. Of. Nr. 539/08.08.2007
SERVICII PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
30
Legea nr. 51 din 8 martie 2006
Privind serviciile comunitare de utilităţi publice, M.Of. nr. 254 din 21 martie 2006
31
Legea nr. 241 din 22 iunie 2006
serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, M. Of. nr. 563 din 29 iunie 2006
32
Ordin 88/2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
33
Ordin 89/2007
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
34
Ordin 90/2007
pentru aprobarea contractului cadru, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
35
Ordin nr.
140/25.02.2003
al ANRSC
- pt.aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţii de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.
36
ASRO – CT 186
Alimentări cu apă şi canalizări(STAS-uri).
37
OU 107/2002
- penalităţi A.N.”A.R.” M Of 691/20.09.2002
38
HG 981/29.12.1998
Privind Înfiinţarea Companiei Naţionale”Apele Române”-SA;
MO 530/31.12.1998
39
OUG 13/ 19.02.2008
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, MO nr. 145/26.02.2008
PDF24    Send article as PDF