Documentatie de atribuire credit bancar

Documentatie de atribuire credit bancar

Acord de principiu 773716.09.2015

Vol IV_Clauze contractuale_Credit_Rev 8

Vol III Formulare credit Rev 8

Vol II_Caiet de sarcini_credit_Rev 7

Invitatie de participare nr 2615-PIU-15.09.2015

Acord principiu FNGCIMM

Anexa 1Bilant 2014

Anexa 2 Bilant 2012

Anexa 3 Bilant 2013

Anexa 4 Flux de incasari provizionate 2014-2035

Anexa 5 Balanta analitica 2012

Anexa 6 Balanta analitica 2013

Anexa 7 Balabta analitica 2014

Anexa 8 Raport audit 2014

Anexa 9 Raport audit 2012

Anexa 10 Raport audit 2013

Aprobare credit Hotarare + decizie – Aquacarasdin 08.12.2014

Aprobare credit Hotarare nr. 2 din 21.03.2014 AGA- Aquacaras

Aprobare procedura credit Decizie nr 17 din 01.09.2015CA

Aprobare procedura credit Hotarare nr 7 din 01.09.2015 AGA

Balanta analitica 31.07.2015

Balanta sintetica 31.07.2015

Buget de venituri si cheltueli 2014

Bugetul de venituri si cheltueli previzionat 2015-2035

Garantare imprumut HCJ nr.8 din 09.01.2015

Garantare imprumut HCL 141 dsin 8 06.2015Resita

Situatia fluxurilor de trezorerie 2014-2016

Clarificarea nr. 1 din 28.09.2015

Anexa nr.1 la clarificarea 1 HCJ nr.54-11.03.2015 si 71-17.04.2015 Acord de garantare

Anexa nr.2 la clarificarea 1

Anexa nr.3 la Clarificarea 1 (Balanta la data de 08.2015)

Anexa nr.4 la clarificarea 1 Raportul general de progres 09.2015

Anexa nr.5 la clarificarea 1Situatia lucrarilor efectuate si platite la data de 09.2015

Anexa nr.6 la clarificarea 1Proiectia fluxului de lichiditati 2015-2035

Anexa nr.7 la clarificarea 1Plan de redresare financiara

Instiintare de modificare a datei de depunere a ofertelor

Decizie nr 31 – Anulare procedura

www.pdf24.org    Send article as PDF