Gama de servicii

Obiect principal de activitate:

1. Captare, tratare şi distribuţie apă cod CAEN 3600

2. Colectarea şi epurarea apelor uzate cod CAEN 3700

Operatorul prestează şi următoarea gamă de servicii secundare:

 

 

1. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii : cod CAEN 2030

2. Fabricarea altor produse din lemn : cod CAEN 2051

3. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii : cod CAEN 2523

4. Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii : cod CAEN 2361

5.  Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii : cod CAEN 2662

6. Fabricarea betonului : cod CAEN 2363

7. Fabricarea mortarului : cod CAEN 2664

8. Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos : cod CAEN 2666

9. Producţia de tuburi ( ţevi) din oţel : cod CAEN 2722

10. Turnarea fontei : cod CAEN 2751

11. Turnarea altor elemente neferoase : cod CAEN 2754

12. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice : cod CAEN 2811

13. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal : cod CAEN 2812

14. Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice : cod CAEN 2821

15. Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală : cod CAEN 2822

16. Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor  : cod CAEN 2840

17. Tratarea şi acoperirea metalelor : cod CAEN 2561

18. Operaţiuni de mecanică generală : cod CAEN 2852

19. Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel : cod CAEN 2871

20. Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere : cod CAEN 4511

21. Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii : cod CAEN 4512

22. Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu : cod CAEN 4501

23. Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii : cod CAEN 4522

24.  Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive: cod CAEN 4523

25. Construcţii hidrotehnice : cod CAEN 4524

26. Alte lucrări speciale de construcţii : cod CAEN 4525

27. Lucrări de instalaţii electrice : cod CAEN 4321

28. Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă : cod CAEN 4532

29. Lucrări de instalaţii tehnico –sanitare : cod CAEN 4322

30. Alte lucrări de instalaţii : cod CAEN 4534

31. Lucrări de ipsoserie : cod CAEN 4541

32. Lucrări de tâmplărie şi dulgherie : cod CAEN 4542

33. Transporturi prin conducte : cod CAEN 6030

34. Manipulări: cod CAEN 6311

35. Depozitări : cod CAEN 6312

36. Activităţi de testări şi analize tehnice : cod CAEN 7430

37. Activităţi de întreţinere şi curăţire a clădirilor: cod CAEN 8121

38. Alte activităţi de servicii prestate în special întreprinderilor : cod CAEN 7487

39. Colectarea şi tratarea altor reziduuri : cod CAEN 9002

40. Salubritate, depoluare şi activităţi similare : cod CAEN 9003

41. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale : cod CAEN 9411

42. Activităţi ale organizaţiilor profesionale : cod CAEN 9412

PDF24    Send article as PDF