Comunicat de presa Investitii finantate din Fonduri de Coeziune in orasul Moldova Noua 18.09.2014 16.09.2014

LOGO color ro- redimensionat

Lucrări în desfăşurare la Moldova Nouă

                             18 septembrie 2014

 SC AQUACARAȘ SA, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Caraș-Severin, continuă informarea publică privind desfăşurarea lucrărilor  din cadrul Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin ’’.

Prezentăm astăzi situaţia lucrărilor prevăzute pentru oraşul Moldova Nouă . Astfel, informăm că pentru oraşul Moldova Nouă, prin proiect, este prevăzută :

-          reabilitarea reţelei de apă pentru 30 străzi însumând un număr de 15,074 km;

-          extinderea reţelei de apă pentru 9 străzi însumând un număr de 5,615 km;

-          reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe 26 străzi însumând un număr de 12 km

-          extinderea reţelei de canalizare menajeră pe 20 străzi însumând un număr de 13,201 km.

De asemenea la Moldova Nouă, în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin”  se reabilitează Staţia de tratare a apei , se construiesc două puţuri de forare noi şi se construieşte o nouă Staţie de epurare a apelor uzate.

Valoarea totală a proiectului implementat de SC Aquacaraș SA este de 492.847.686 lei (fără TVA) din care 41.339.008,4 lei sunt alocaţi investiţiilor în oraşul Moldova Nouă.

La data prezentului comunicat lucrările de reabilitare/extindere a reţelelor de apă/canal au început deja pe strada 1 Decembrie şi au fost obţinute autorizaţiile de spargere şi pentru străzile : Minerului, Dunării şi aducţiunea spre rezervorul Dealul Viilor.

Lucrările la reabilitarea Staţiei de tratare a apei şi la noua Staţie de epurare a apelor uzate se derulează conform graficelor de lucru.

Proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin” este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată.

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA

Footer

en.pdf24.org    Send article as PDF