Aquacaras

LOGO color ro redimensionat

 

ANUNŢ OPRIRE APĂ REŞIŢA

 

În vederea executării de lucrări la rețeaua de distribuție a apei potabile  în cartierul Mociur se va sista furnizarea apei potabile în data de: 

15 Octombrie 2018, între orele 11.45 – 14.00 

          Vor fi afectaţi consumatorii  din cartierul Mociur. 

 Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

 Director General

Miu- Nicolae CIOBANU

Footer

 

LOGO color ro redimensionat

A  N  U  N  T

 

AQUACARAS S.A.

cu sediul in RESITA  P-ta Republicii nr. 7

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/831/2004, C.U.I. 16868757

Telefon 0040-255-212458 / Fax : 0040-255-214421/ E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

 

            Pentru executarea lucrarilor de proiectare, respectiv de racordare la retelele de apa potabilă si/sau canalizare, retele aflate in gestiunea societatii, Aquacaras S.A. intentioneaza agrearea firmelor autorizate in domeniu pentru executarea acestor tipuri de lucrări.

In acest sens, firmele care doresc obţinerea agrementului pentru executarea acestor tipuri de lucrări, pot depune la sediul societatii dosarul cu urmatoarele documente:

.- cerere

.- certificatul unic de inregistrare din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate aceste tipuri de lucrari

.- certificat de autorizare I.S.U. pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari pe sistemul de hidranti stradali

.- raport privind experienta in domeniu, pentru aceste tipuri de lucrari

:- raport privind numarul personalului specializat pentru executarea acestor lucrari

.- raport privind dotarea cu utilajele specifice executării acestor lucrari.

Termen de depunere a dosarului 31.10.2018

DIRECTOR GENERAL

MIU-NICOLAE CIOBANU

Footer

LOGO color ro redimensionat

 

 

A   N   U   N   Ț

 

AQUACARAS S.A.

cu sediul in RESITA  P-ta Republicii nr. 7

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/831/2004, C.U.I. 16868757

Telefon 0040-255-212458 / Fax : 0040-255-214421/ E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Recruteaza pentru angajare, prin interviu un candidat pentru ocuparea functiei de

INGINER PROIECTANT INSTALATII IN CONSTRUCTII

 la Compartimentul Proiectare-Patrimoniu AQUACARAS S.A.

 

 

            CERINTE DE PARTICIPARE

Pregatirea necesara postului de munca

De baza :

.- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniu

De specialitate : constituie un avantaj

.- instruiri cu standardele in vigoare

.- instruiri cu normativele de specialitate in vigoare

.- instruiri privind documentele calitatii

Experienta

.- minim 2 ani în domeniul specific de activitate

Condiţiile postului de muncă:

.- Program: 8 ore cu pauza de masă de 15 minute

.- disponibilitate de lucru cu program prelungit

.- Natura muncii: Activitate dinamica/statica

.- Deplasari: în teritoriu, pe raza de activitate a societăţii, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

.- Efort fizic : Moderat

Tematica de interviu

  1. Proiectarea retelelor de distributie a apei
  2. Proiectarea retelelor de canalizare menajera

Bibliografie

1.- Legea nr. 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrarilor de constructii.

2.- Ordinul MTCT nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991

3.- Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii

4.- Normativ NP 133-2013 privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

LISTA DOCUMENTELOR CARE TREBUIE PREZENTATE PERSONAL

.- cerere adresata conducerii societatii

.- C.V. (model Europass)

.- copia actului de identitate (original si copie)

.- diploma de studii si ale certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari (original si copie)

.- carnetul de munca (copie şi original) sau adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate.

Data limita de depunere a dosarului este  31.10.2018 ora 10 00, dată când va avea loc și interviul.

DIRECTOR GENERAL

NICOLAE MIU CIOBANU

Footer

LOGO color ro redimensionat

 

ANUNŢ AVARIE APĂ REŞIŢA

 

 

În vederea  eliminării  avariei apărute pe strada  George Enescu  din Municipiul Reșița  se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

 10  Octombrie  2018, între orele 1130-1600

Vor fi afectaţi consumatorii de pe strada George Enescu, b-dul Revoluția din Decembrie,  B-dul A.I. Cuza,  strada Aleea Zadei, strada Aleea Pinilor, strada Aleea Molizilor, strada Pomostului și strada Graz.

         Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

         Pentru orice problemă apărută după reluarea furrnizării apei utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

Conducerea

SC Aquacaraș SA

Footer

LOGO color ro redimensionat

 

ANUNŢ AVARIE APĂ ORAVIȚA

 

 

 

În vederea înlocuirii de robineți  pe strada Spitalului din orașul Oravița  se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

 10 Octombrie  2018, între orele 1100 1300

Vor fi afectaţi consumatorii de pe strada Spitalului .

 

              Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

              Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

Conducerea

SC Aquacaraș SA

Footer