Aquacaras

 Azi, 30.04.2020,

           în cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin,

                             a fost prezentat, de către Directorul General al S.C.Aquacaraș S.A.

Raportul  de Activitate-2019

            În spiritul transparenței comunicaționale declarate, publicăm spre consultare, Raportul.

          Considerăm că, acest Raport este oglinda activității noastre, cu tot ceea ce am realizat în 2019.

Raportul  de Activitate-partea 1-a

Raportul  de Activitate-partea 2-a

Raportul  de Activitate-partea 3-a

 Referitor la

                          ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.AQUACARAȘ S.A.,

Ședința ordinară ce a avut loc în data de 15.04.2020 ora 12.00, la sediul Exploatării Reșița,

Vă transmitem următorul

COMUNICAT DE PRESĂ

Ședința a avut următoarea

                                    Ordine de zi

  1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai SC Aquacaraș S.A.
  2. Alegerea unor noi membrii ai Consiliului de Administrație ai SC Aquacaraș S.A.
  3. Diverse(Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020),

 stabilită și comunicată tuturor acționarilor, conform prevederilor legale

       S-au luat în discuție,cu prioritate, primele două puncte de pe Ordinea de zi. Fiind vorba de interpretarea celor ce decurg din Decizia Civilă Definitivă  nr. 102/25.02.2020, a Curții de Apel  Timișoara, acționarii au hotărât să amâne  luarea unei decizii. Urmează ca, într-o următoare ședință, să se reia discutarea  celor două puncte.

      În ceea ce privește punctul 3,  de pe ordinea de zi, a fost aprobat Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, prin

Hotărârea A.G.A. nr. 4/15.04.2020

                                                                                                   Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.

”Urmașii....nu se vor întreba de ce vremurile au fost, așa cum au fost! Ci...de ce-au tăcut poeții?”

                                                                                                                       Bertolt Brecht

                 Multe firme, societăți din Reșița, din Caraș-Severin, fac tot posibilul…să ”nu tacă”!

         Nici noi, n-am stat pe gânduri ...și, prin urmare, dăm o mână de ajutor Spitalului Județean de Urgență Reșița, acum, când îi e  greu:

Azi, 09.04.2020 , au ajuns la Spitalul Județean, 2 concentratoare de oxigen, unul fix și unul mobil, împreună cu anexele și accesoriile de folosință individuală, bandă autoadezivă de delimitat locații . Aceste dispozitive și materiale au fost achiziționate de către S.C.Aquacaraș S.A. și donate SJU Reșița.

Subcategorii