Aquacaras

 

06.03.2020

                  UPDATE

 

 

        Azi, la ora 7.00, analizele prelevate au confirmat încadrarea în parametri a turbidității și culorii. La interval de 2 ore, respectiv la ora 9.00, am avut confirmarea că eforturile noastre au dat rezultate: s-a depășit situația de avarie și am reintrat în limitele normale. Cauzele obiective, ce au dus la funcționarea în stare de avarie, nu ne exonerează de responsabilitatea ce o avem față de locuitorii Caransebeșului. Suntem convinși că, tot acest calvar nedorit pentru noi, furnizorii de apă, cât și inconvenientul dumneavoastră, utilizatorii, va avea un termen limită: recepționarea și darea în folosință a noii Uzine de Apă Caransebeș. Cu realul ajutor din partea Primăriei Caransebeș, în maxim 3 luni, aceste neajunsuri vor fi de domeniul trecutului.

05.03.2020

INFORMARE!

Privind calitatea apei distribuite în Municipiul Caransebeș

Societatea S.C. AQUACARAŞ S.A anunţă cetățenii din Municipiul Caransebeș că, din cauza ploilor abundente din ultimele 24 de ore, calitatea apei brute din Lacul Zervești s-a înrăutățit, depășind valorile corespunzătoare categoriei A 1, prevăzute de HG100/2002, respectiv NTPA 013/2002, la parametrii turbiditate și culoare.

Capacitatea de tratare a Uzinei de Apă  a fost depășită, nemaifiind posibilă asigurarea conformării pentru parametrii  culoare și  turbiditate,  conform cerințelor Legii 458/2002, forma consolidată în 2017.  Sperăm că în cel mai scurt timp să înlăturăm acest inconvenient.

Vom reveni cu informaţii imediat ce apa furnizată se va încadra în totalitate în parametrii de potabilitate.

         Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

AZI,18.02.2020, la sediul S.C.Aquacaraș S.A.

a fost semnat contractul

CS-CL-03 - CONSTRUCȚIA ȘI REABILITAREA STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN REȘIȚA, BOCȘA, ANINA ȘI ORAVIȚA-terminare lucrări.

Antreprenor:

               Asocierea S.C. GAVELLA COM S.R.L.-S.C.TERRA MED S.R.L.-  S.C.NETENERG SERVICES S.R.L.

Valoarea inițială contract: 33.007.340,47 Lei.

Progres fizic la ora actuală:70,2 %

Val.contract actual: 12.484.272,60  Lei                                                                                          

Termen de execuție:  12 luni.( de la data emiterii Ordinului Administrativ privind Începerea  Lucrărilor)

 

 

Azi, 29.01.2020

 

Referitor la activitatea societății S.C.Aquacaraș S.A. în Băile Herculane, de la începutul acestui an

vă comunicăm punctul de vedere al societății, prin intermediul unui

Comunicat de Presă

  • În ceea ce privește întreruperile frecvente de furnizare a apei în anumite zone ale orașului, acestea se datorează lucrărilor de comutare a distribuției apei pe noile rețele, finalizate și recepționate, în cadrul lucrărilor din proiectul :CS-CL-07 – REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI RETELELOR DE CANALIZARE ÎN CARANSEBEȘ ȘI BĂILE HERCULANE - ANTREPRENOR: AS. ELECTROSISTEM – HIDROCONSTRUCTIA.
  • S.C. AQUACARAŞ S.A anunţă că , în toată această perioadă, probele de apă prelevate confirmă că apa furnizată este conformă cu prevederile Legii 458/2002, forma consolidată în 2017, pentru parametrii determinaţi conform secţiunii „ Monitorizare de control” şi poate fi consumată în siguranţă.
  • Privitor la modalitatea de citire a consumurilor, pentru toți utilizatorii din Băila Herculane, s-a luat hotărârea ca personalul AQUACARAŞ să efectuieze această operație. Nu mai este nevoie să fie date citirile de către client.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate  de-a fi cooperanți și de-a răspunde cu celeritate la solicitările utilizatorilor.

                              Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.

Subcategorii