Tipărire

 

   AVIZE TEHNICE

Depunerea documentațiilor și eliberarea avizelor se realizează de către Compartimentul Avize, Proiectare, Patrimoniu al societăţii.

AQUACARAŞ S.A. eliberează următoarele tipuri de avize tehnice (detalii despre fiecare tip de aviz obţineţi dând clic pe documentul respectiv): 

Plata avizelor tehnice se poate face la casieria societăţii de pe str. Fântânilor nr. 1B, după următorul orar

- luni                     8°°-13°°

- marţi                   8°°-13°°

- miercuri              8°°-13°°

- joi                       8°°-13°°

- vineri                  8°°-13°°

Taxe avize, acorduri, furnizare parametrii reţea:

Taxele includ TVA.

Clienţii se pot adresa  Compartimentul Avize, Proiectare, Patrimoniupentru informaţii legate de avize.

Datele de contact şi programul de lucru al Compartimentului Avize, Proiectare, Patrimoniu  pentru informaţii legate de avize: 

str. Fântânilor nr. 1B

telefon: 0255 212 458, int. 10

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Luni – vineri        8°°-14°°   

Cereri tipizate pentru avizele tehince:

ATENŢIE! 

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul AQUACARAŞ S.A. este clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării.

 

Aviz tehnic de branșare/racordare

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

 

Notă:

Avizul se emite pentruracordarea la reţelele de apă/canal a construcțiilor noi sau existente,care auAutorizație de Construire sau se execută cu acordul proprietarului de drum.

 

Avizul tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

Notă:

Avizul se emite la solicitarea beneficiarului, pentru preluarea apelor uzate menajere în Staţiile de Epurare

Aviz tehnic de amplasament

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

Notă:

Avizul se emite pentruautorizarea lucrărilor de construire imobile, extindere rețele, branșamente(altele decât apă/canal), alte tipuri de lucrări pentru care se solicităavizul prin Certificatul de Urbanism sau Acordul Proprietarului de drum.

ACORD tehnic dE asigurarea utilităților de apă/canalizare

Pentru obținerea avizului aveți nevoie de:

 

Notă:

Se emite pentru persoanele fizice/juridice înainte de încheierea contractului.