Aquacaras

Tarife activitati conexe

Pentru serviciile conexe operatorul regional percepe, în baza Deciziei  nr. 6/25.01.2017 a Consiliului de Administratie , începând cu 01.01.2017  următoarele preţuri şi tarife:

Denumire prestaţie

UM

TARIF

Fără TVA

Cu TVA 19%

Pentru activitatea de metrologie:

Verificări contoare apă rece DN 15-25 mm

Lei

25

29,75

Verificări contoare apă rece DN 25-40 mm

Lei

50,42

60,00

Verificări contoare apă rece DN 50-80 mm

Lei

83,33

99,16

Verificări contoare apă rece DN 100-125 mm

Lei

128,33

152,71

Verificare manometre cu element elastic pentru măsurarea presiunii lichidelor

Lei

38,75

46,11

Reparaţii cântare bascule semiautomate cu funcţionare neautomată de precizie medie lasa III, cu limite cuprinse între 0-20.000 kg :

cu limita maximă până la 30 kg inclusiv

Lei

75,00

89,25

cu limita maximă între 30 – 1.000 kg inclusiv

Lei

192,08

228,58

cu limita maximă între 1.000 – 10.000 kg inclusiv

Lei

255,83

304,44

cu limita maximă între 10.000 – 20.000 kg inclusiv

Lei

639,17

760,61

       

Sigilari contoare

Lei

17,50

20,83

 

 

Denumire prestaţie

UM

TARIF

Fără TVA

Cu TVA 19%

Avize ptr executare branşamente

Populaţie –    apă potabilă

Lei/aviz

33,33

39,66

-          canal

Lei/aviz

33,33

39,66

Agenţi economici –     apă potabilă

Lei/aviz

46,67

55,54

-                 canal

Lei/aviz

46,67

55,54

Identificare reţele apă

- tarif orar extern

Lei/ora

65,32

77,73

Avize verificare racorduri interne de debranşare

- populaţie

Lei/aviz

18,33

21,81

- agenţi economici

 

60,00

71,40

 

Denumire Prestatie

UM

Lei (fara TVA)

Lei (cu TVA 19%)

Întreruperi apă rece la solicitare client – Reşiţa

Zona I Minda-Văliugului- Pod Stavila

Lei/8 ore

360,83

429,39

Zona II Pod Stavila – P-ţa Republicii

Lei/8 ore

1452,50

1729,48

Zona III P-ţa Republicii – Pod Cultural

Lei/8 ore

1432,50

1704,68

Zona IV P-ţa 1 Decembrie – Centrul Doman – P-ţa Traian Vuia

Lei/8 ore

785,00

934,15

Zona V Lunca Pomostului

Lei/8 ore

1952,50

2323,48

Zona VI Moroasa I

Lei/8 ore

337,50

401,63

Zona VII Moroasa II

Lei/8 ore

337,50

401,63

Zona VIII  Micro I

Lei/8 ore

537,50

639,63

Zona IX  Micro II

Lei/8 ore

1315,83

1565,84

Zona X Micro III

Lei/8 ore

2167,50

2579,33

Zona XI Micro IV

Lei/8 ore

959,17

1141,41

Întreruperi ale apei reci la solicitare client ptr celelalte exploatări

Lei/8 ore

614,17

730,86

Închiriat compresor

Lei/ ora

155,83

185,44

Închiriat grup termic sudură

Lei/ ora

56.67

67,44

Tarif deplasare/constatare ptr reclamatii sau solicitari

Lei/ ora

21,67

25,79

Tarif debranşare – rebranşare la cerere

Lei

62,50

74,38

Tarif debranşare – rebranşare ptr neplată

Lei

109,17

129,91

Tarif sigilare contor

Lei

   

- 1 contor/apartament

Lei

17,50

20,83

- 2 contoare/apartament

Lei

18,33

21,81

- 3 contoare/apartament

Lei

19,17

22,81

Tarif montat/demontat contoare ptr verificare metrologică

Lei

76,67

91,24

Tarif deversare ape uzate provenite din vidanjare WC înainte de Staţia de Epurare

Lei

76,67

 91,24

Tarifele se vor majora cu 20% pentru lucrarile solicitate in regim de urgenta ( urgenta reprezinta inceperea lucrarilor in maxim 72 de ore).

Laborator Central SC Aquacaraş SA

Tarife determinari fizico-chimice apă uzată/apă epurată

Nr crt.

Denumirea incercarii

Tarif fara TVA [lei]

Tarif cu TVA 19% [lei]

1

Determinare substante organice oxidabile CCOMn

39,29

46,76

2

Determinare substante organice oxidabile CCOCr

85,1

101,27

3

Determinarea oxigenului dizovat

30,91

36,78

4

Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile ( 5 zile)

30,89

36,76

5

Determinarea nitritilor

27,53

32,76

6

Determinarea nitratilor

35,79

42,59

7

Determinarea amoniacului

30,29

36,05

8

Determinarea azotului total

49,34

58,71

9

Determinarea fosforului total

28,07

33,40

10

Determinarea clorurilor

22,02

26,20

11

Determinarea suspensiilor

23,77

28,29

12

Determinarea reziduului

23,77

28,29

13

Determinarea detergentilor anionici

29,29

34,86

14

Determinarea pH-ului

12,4

14,76

15

Determinarea fenolilor

36,99

44,02

16

Determinarea produselor petroliere

107,02

127,35

17

Determinarea fierului total

31,04

36,94

18

Determinarea sulfatilor

30,67

36,50

19

Determinarea cromului total

36,95

43,97

20

Determinarea plumbului

36,95

43,97

21

Determinarea carbonului organic total

49,34

58,71

  • În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu prelevarea şi asigurarea transportului pentru prelevare probe. Pe raza Municipiului Reşiţa tariful pentru recoltare probe este de 44 lei. În afara razei municipiului Reşiţa se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare percepându-se un tarif de 1,2 leu/km ( dar nu mai puţin decât 44 lei) la care se adaugă 23 lei cheltuieli cu deplasarea responsabilului de încercare.

Tarife determinari fizico-chimice apă brută/apă tratată

Nr crt.

Denumirea incercarii

Tarif fara TVA [lei]

Tarif cu TVA 19% [lei]

1

Determinarea culorii

12,4

14,76

2

Determinarea turbiditatii

12,4

14,76

3

Determinarea pH-ului

12,4

14,76

4

Determinarea conductivitatii electrice

12,4

14,76

5

Determinarea clorului rezidual (liber, total)

20,64

24,56

6

Determinarea substantelor organice oxidabile

30,28

36,03

7

Determinarea oxigenului dizovat

20,67

24,60

8

Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile ( 5 zile)

20,67

24,60

9

Determinarea nitritilor

20,67

24,60

10

Determinarea nitratilor

35,48

42,22

11

Determinarea amoniacului

30,28

36,03

12

Determinarea clorurilor

22,44

26,70

13

Determinarea alcalinitatii totale

22,44

26,70

14

Determinarea duritatii

27,53

32,76

15

Determinarea fierului ( diz., total)

31,04

36,94

16

Determinarea aluminiului

34,43

40,97

17

Determinarea sulfatilor

30,67

36,50

18

Determinarea manganului

23,11

27,50

19

Determinarea calciului

31,4

37,37

20

Determinarea magneziului

31,4

37,37

21

Determinarea cuprului

31,4

37,37

22

Determinarea bicarbonatilor

31,4

37,37

23

Determinarea numarului total de bacterii ce se dezvolta la 37ºC (mezofile) 

36,05

42,90

24

Determinarea  numarului probabil de bacterii coliforme ( coliformi totali)

40,55

48,25

25

Determinarea  numarului probabil de bacterii coliforme termotolerante  ( coliformi fecali)

36,55

43,49

26

Determinarea numarului probabil de streptococi fecali

53,56

63,74

27

Determinarea numarului total de bacterii ce se dezvolta la 22ºC (mezofile)

36,04

42,89

28

Detectarea si numararea sporilor de bacterii anaerobe sulfito -reducatoare ( clostridii). Metoda prin filtrare prin membrana

51,3

61,05

29

E. coli

41,3

49,15

30

Salmonella

46,67

55,54

In structura tarifelor nu sunt prevazute cheltuielile cu prelevarea si asigurarea transportului pentru prelevare probe. In interiorul Municipiului Resita tariful pentru recoltarea probelor pentru analize este de  43lei. In afara Municipiului Resita se calculeaza distanta oficiala dus-intors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare si se percepe tarif de 1,2 leu per km ( dar nu mai putin de 43 lei) la care se adauga 19 lei cheltuieli cu deplasarea responsabilului de incercare.

Pentru clientii externi (agenti economici) care solicita eliberarea unui Raport de incercare pe apa de retea pe care o monitorizeaza Laboratorul Central conform Programului aprobat de DSP se percepe o taxă de 22 lei/Raport de incercare eliberat.

Lista tarifelor practicate pentru activităţi ale Biroului Tehnic Proiectare

Nr. Crt.

Denumire prestaţie

UM

TARIF

Fără TVA

Tarif cu TVA 19%

1

Elaborare documentaţie de dezmembrare a terenurilor

lei

294,17

350,06

2

Elaborare documentaţie de dezmembrare a apartamentului

Lei/mp

2,50

2,98

3

Întocmire documentaţie ptr. intabularea spaţiului cu altă destinaţie

Lei/mp

5,83

6,94

4

Taxă ptr. realizarea de relevee ptr. intabularea locuinţelor în scopul vânzării

Lei/mp

2,50

2,98

5

Copii heliograf

Lei/mp

7,50

8,93

6

Identificare de parcele topografice

Lei/parcelă

38,33

45,61

7

Obţinere avize ce cad în sarcina beneficiarului

Lei/aviz

15,00

17,85

8

Intermedieri vânzare/cumpărare apartamente, cote

 

15 % – 3% din valoare

9

Ora de proiectare

Lei/oră

20,83

24,79

10

Eliberat copii după contract aflat în arhivă

lei

12,50

14,88

11

Breviar de calcul

lei

51,67

61,49

12

Proiect ptr. separare consum de apă

lei

415,83

494,84

13

Proiect ptr branşament apă

lei

415,83

494,84

14

Proiect ptr racord canalizare

lei

415,83

494,84

15

Proiect ptr branşament apă şi racord canalizare

lei

622,50

747,00

16

Proiect ptr extindere sau deviere reţea apă/canalizare

lei

4% din valoarea investiţiei

17

Aviz de principiu branşament apă şi racord canalizare

lei

153,33

182,46

18

Aviz de principiu suplimentare debit

lei

153,33

182,46

19

Aviz traseu reţele

lei

153,33

182,46

20

Aviz branşare definitiv

lei

153,33

182,46

21

Aviz separare definitivă ptr. Asoc. De Proprietari

lei

153,33

182,46

22

Aviz de separare definitiv case

lei

153,33

182,46

23

Prelungire valabilitate aviz

lei

68,33

81,31

24

Aviz amplasament

lei

116,67

138,84

Nr crt.

Denumirea prestatiei

UM

Tarif

Observatii

Fara TVA

Cu TVA 19%

1

Tarif emitere aviz/certificare ISU privind hidrantii pentru Resita

Lei

160,00

190,40

 

2

Tarif emitere aviz/certificare ISU privind hidrantii pentru localitatile din judet

Lei

160,00

190,40

La care se adauga costurile de  transport  ptr localitatile din judet

Birou Contractare, facturare, incasare

Nr. crt.

Denumire prestatie

UM

Tarif

Fara TVA

Cu TVA

1

Eliberare adeverinte

lei

15,42

18,35

2

Tarif prelungire /reinnoire contract

lei

19,58

23,30

3

Eliberat Fisa ptr Asociatii de Proprietari

lei

15,42

18,35

Nr crt.

Denumire  prestatie

Tarif/ora functionare

Tarif / ora  stationare

Tarif/km

Fara TVA

Cu TVA

Fara TVA

Cu TVA

Fara TVA

Cu TVA

1

Desfundari canale cu
Autocuratitoare SUPER 1000

499,17

594

223,34

265,77

6,67

7,94

2

Vidanjare canale cu
Autocuratitoare SUPER 1000

308,33

367

223,34

265,77

6,67

7,94

3

Inspectie CCTV pentru conductele de canalizare
(DN 150-1000) cu ROBOT VSCE 150X

257,90

307

160

190,40

4,50

5,36

4

Localizarea pierderilor de apă din
reţele edilitare

240,83

287

160

190,40

4,50

5,36