Politica companiei

1. VIZIUNE 

SC AQUACARAŞ SA se defineşte ca un operator în domeniul apei potabile şi al apelor uzate care urmăreşte ca prin performanţele sale operaţionale şi financiare să asigure creşterea gradului de acces al populaţiei din judeţ la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor şi promptitudinea intervenţiilor în vederea satisfacerii cerinţelor clientului.

APA ESTE VIAŢA!

 

2. DECLARATIE DE MISIUNE

 

 

Misiunea noastră, constând în extinderea ariei de deservire şi în asigurarea unor servicii de calitate, poate fi atinsă prin:

 1. Dezvoltarea capacităţii tehnice şi operaţionale;
 2. Comunicarea activă cu clienţii, pentru a le înţelege mai bine nevoile şi aşteptările;
 3. Planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil;
 4. Creşterea  operativităţii în remedierea avariilor şi a vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări;
 5. Creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor;
 6. Îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.
 7. Implementarea de tehnologii moderne  în scopul protejării mediului înconjurător.

 

Politica

în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă

S.C. AQUACARAŞ S.A. doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Caraş  Severin.

În acest scop ne angajăm :

 • Să asigurăm servicii de înaltă calitate pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client.
 • Să asigurăm un cadru organizatoric optim în vederea asigurării calităţii produselor/serviciilor.
 • Să protejăm mediul înconjurător prin : retehnologizare acolo unde este posibil, prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile.
 • Să respectăm prevederile legale în vigoare şi alte cerinţe aplicabile domeniului nostru de activitate.
 • Să asigurăm securitatea şi sănătatea la toate locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor.
 • Să asigurăm prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale.
 • Să evaluăm periodic politica, obiectivele şi programul de management făcând corecţiile necesare ori de câte ori este necesar.
 • Să ne asigurăm că politica noastră este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal şi disponibilă pentru toate părţile interesate.
 • Să asigurăm realizarea unei comunicări eficiente cu părţile interesate.
 • Să ne sprijinim proprii angajaţi , prin instruire, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul calităţii, protecţiei mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Să încurajăm întregul personal să-şi aducă aportul la protecţia mediului înconjurător.

Pentru respectarea acestor angajamente noi, conducerea S.C. AQUACARAŞ S.A. am decis menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate în Muncă, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului societăţii. Sistemul de Management Integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităţilor noastre asupra mediului înconjurător dar şi cu natura şi nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă. Documentele Sistemului de Management integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate în Muncă sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007.

Toţi angajaţii societăţii sunt responsabili de calitatea propriei lor munci şi de respectarea regulilor Sistemului de Management Integrat şi vor fi încurajaţi pentru o continuă îmbunătăţire a calităţii activităţii lor.

Toţi conducătorii sunt responsabili pentru aplicarea efectivă a politicii societăţii, realizarea obiectivelor propuse şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat.

Ca Director general îmi asum responsabilitatea pentru definirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea politicii integrate în S.C. AQUACARAŞ S.A. şi voi asigura Reprezentantului Managementului întreaga autoritate şi mijloacele necesare realizării acesteia.

 

Reşiţa, la 05.01.2010                                                                Director General                                                                                                          Anatoli LIBER

PDF24    Send article as PDF