Tarife activitati conexe

Tarife activitati conexe

 
UTILIZATORI

Pentru serviciile conexe operatorul regional percepe, în baza Deciziei  nr. 6/25.01.2017 a Consiliului de Administratie , începând cu 01.01.20176  următoarele preţuri şi tarife:

Denumire prestaţie UM TARIF
Fără TVA Cu TVA 19%  
Pentru activitatea de metrologie:
Verificări contoare apă rece DN 15-25 mm lei 25 29,75  
Verificări contoare apă rece DN 25-40 mm lei 50,42 60,00  
Verificări contoare apă rece DN 50-80 mm lei 83,33 99,16  
Verificări contoare apă rece DN 100-125 mm lei 128,33 152,71  
Verificare manometre cu element elastic pentru măsurarea presiunii lichidelor lei 38,75 46,11  
Reparaţii cântare bascule semiautomate cu funcţionare neautomată de precizie medie lasa III, cu limite cuprinse între 0-20.000 kg :
cu limita maximă până la 30 kg inclusiv lei 75 89,25  
cu limita maximă între 30 – 1.000 kg inclusiv lei 192,08 228,58  
cu limita maximă între 1.000 – 10.000 kg inclusiv lei 255,83 304,44  
cu limita maximă între 10.000 – 20.000 kg inclusiv lei 639,17 760,61  
Sigilări contoare de apă lei 17,50 20,83  
Avize ptr executare branşamente
Populaţie – apă potabilă Lei/aviz 33,33 39,66  
- canal Lei/aviz 33,33 39,66  
Agenţi economici – apă potabilă Lei/aviz 46,67 55,54  
- canal Lei/aviz 46,67 55,54  
 
Identificare reţele apă        
- tarif orar extern Lei/oră 65,32 77,73  
Avize verificare racorduri interne de debranşare
- populaţie Lei/aviz 18,33 21,81  
- agenţi economici Lei/aviz 60 71,40  
Întreruperi apă rece la solicitare client – Reşiţa
Zona I Minda-Văliugului- Pod Stavila Lei/8 ore 360,83 429,39  
Zona II Pod Stavila – P-ţa Republicii Lei/8 ore 1452,50 1728,48  
Zona III P-ţa Republicii – Pod Cultural Lei/8 ore 1432,50 1704,68  
Zona IV P-ţa 1 decembrie – Centrul Doman – P-ţa Traian Vuia Lei/8 ore 785 934,15  
Zona V Lunca Pomostului Lei/8 ore 1952,50 2323,48  
Zona VI Moroasa I Lei/8 ore 337,50 401,63  
Zona VII Moroasa II Lei/8 ore 337,50 401,63  
Zona VIII  Micro I Lei/8 ore 537,50 639,63  
Zona IX  Micro II Lei/8 ore 1315,83 1565,84  
Zona X Micro III Lei/8 ore 2167,50 26579,33  
Zona XI Micro IV Lei/8 ore 959,17 1141,41  
Întreruperi ale apei reci la solicitare client ptr celelalte exploatări Lei/8 ore 614,17 730,86  
         
Închiriat compresor        
- tarif extern Lei/oră 155,83 185,44  
Închiriat grup termic sudură Lei/oră 56,67 67,44  
Tarif deplasare/constatare ptr reclamatii sau solicitari Lei/oră 21,67 25,79  
Tarif debranşare – rebranşare la cerere Lei 62,50 74,38  
Tarif debranşare – rebranşare ptr neplată        
- ptr populaţie Asociaţii de Proprietari şi agenţi economici Lei 109,17 129,91  
- case individuale Lei 109,19 129,91  
Tarif sigilare contor        
- 1 contor/apartament Lei 17,50 20,83  
- 2 contoare/apartament Lei 18,33 21,81  
- 3 contoare/apartament Lei 19,17 22,81  
Tarif montat/demontat contoare ptr verificare metrologică Lei 76,67 91,24  
Tarif deversare ape uzate provenite din vidanjare WC înainte de Staţia de Epurare Lei/mc 76,67 91,24  

Tarifele se vor majora cu 20% pentru lucrarile solicitate in regim de urgenta

( urgenta reprezinta inceperea lucrarilor in maxim 72 de ore).

Laborator Central SC Aquacaraş SA

Tarife determinari fizico-chimice apă uzată/apă epurată

Nr crt. Denumirea incercarii Tarif fara TVA [lei] Tarif cu TVA 19% [lei]
1 Determinare substante organice oxidabile CCOMn 39,29 46,76
2 Determinare substante organice oxidabile CCOCr 85,1 101,27
3 Determinarea oxigenului dizovat 30,91 36,78
4 Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile ( 5 zile) 30,89 36,76
5 Determinarea nitritilor 27,53 32,76
6 Determinarea nitratilor 35,79 42,59
7 Determinarea amoniacului 30,29 36,05
8 Determinarea azotului total 49,34 58,71
9 Determinarea fosforului total 28,07 33,40
10 Determinarea clorurilor 22,02 26,20
11 Determinarea suspensiilor 23,77 28,29
12 Determinarea reziduului 23,77 28,29
13 Determinarea detergentilor anionici 29,29 34,86
14 Determinarea pH-ului 12,4 14,76
15 Determinarea fenolilor 36,99 44,02
16 Determinarea produselor petroliere 107,02 127,35
17 Determinarea fierului total 31,04 36,94
18 Determinarea sulfatilor 30,67 36,50
19 Determinarea cromului total 36,95 43,97
20 Determinarea plumbului 36,95 43,97
21 Determinarea carbonului organic total 49,34 57,71
  • În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu prelevarea şi asigurarea transportului pentru prelevare probe.
  • Pe raza Municipiului Reşiţa tariful pentru recoltare probe este de 43 lei
  • În afara razei municipiului Reşiţa se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare percepându-se un tarif de 1,2 leu/km ( dar nu mai puţin decât 43 lei) la care se adaugă XXX  lei cheltuieli cu deplasarea responsabilului de încercare.

Tarife determinari fizico-chimice apă brută/apă tratată

Nr crt. Denumirea incercarii Tarif fara TVA [lei] Tarif cu TVA 19% [lei]
1 Determinarea culorii 12,4 14,76
2 Determinarea turbiditatii 12,4 14,76
3 Determinarea pH-ului 12,4 14,76
4 Determinarea conductivitatii electrice 12,4 14,76
5 Determinarea clorului rezidual (liber, total) 20,64 24,56
6 Determinarea substantelor organice oxidabile 30,28 36,03
7 Determinarea oxigenului dizovat 20,67 24,60
8 Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile ( 5 zile) 20,67 24,60
9 Determinarea nitritilor 20,67 24,60
10 Determinarea nitratilor 25,48 30,32
11 Determinarea amoniacului 30,28 36,03
12 Determinarea clorurilor 22,44 26,70
13 Determinarea alcalinitatii totale 22,44 26,70
14 Determinarea duritatii 27,53 32,76
15 Determinarea fierului ( diz., total) 31,04 36,94
16 Determinarea aluminiului 34,43 40,97
17 Determinarea sulfatilor 30,67 36,50
18 Determinarea manganului 23,11 27,50
19 Determinarea calciului 31,4 37,37
20 Determinarea magneziului 31,4 37,37
21 Determinarea cuprului 31,4 37,37
22 Determinarea bicarbonatilor 31,4 37,37
23 Determinarea numarului total de bacterii ce se dezvolta la 37ºC (mezofile)  36,05 42,90
24 Determinarea  numarului probabil de bacterii coliforme ( coliformi totali) 40,55 48,25
25 Determinarea  numarului probabil de bacterii coliforme termotolerante  ( coliformi fecali) 36,55 43,49
26 Determinarea numarului probabil de streptococi fecali 53,56 63,74
27 Determinarea numarului total de bacterii ce se dezvolta la 22ºC (mezofile) 36,04 42,89
28 Detectarea si numararea sporilor de bacterii anaerobe sulfito -reducatoare ( clostridii). Metoda prin filtrare prin membrana 51,3 61,05
29 E. coli 41,3 49,15
30 Salmonella 46,67 55,54

In structura tarifelor nu sunt prevazute cheltuielile cu prelevarea si asigurarea transportului pentru prelevare probe.In interiorul Municipiului Resita tariful pentru recoltarea probelor pentru analize este de  43 lei.In afara Municipiului Resita se calculeaza distanta oficiala dus-intors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare si se percepe tarif de 1,2 leu per km ( dar nu mai putin de 43 lei) la care se adauga 19 lei cheltuieli cu deplasarea responsabilului de incercare.Pentru clientii externi (agenti economici) care solicita eliberarea unui Raport de incercare pe apa de retea pe care o monitorizeaza Laboratorul Central conform Programului aprobat de DSP, se percepe o taxă de 22 lei/Raport de incercare eliberat.

Lista tarifelor practicate pentru activităţi ale Biroului Tehnic Proiectare

Nr. Crt. Denumire prestaţie UM TARIF
Fără TVA Tarif cu TVA 19%
1 Elaborare documentaţie de dezmembrare a terenurilor lei 294,17 350,06
2 Elaborare documentaţie de dezmembrare a apartamentului Lei/mp 2,50 2,98
3 Întocmire documentaţie ptr. intabularea spaţiului cu altă destinaţie Lei/mp 5,83 6,94
4 Taxă ptr. realizarea de relevee ptr. intabularea locuinţelor în scopul vânzării Lei/mp 2,350 2,98
5 Copii heliograf Lei/mp 7,50 8,93
6 Identificare de parcele topografice Lei/parcelă 33,83 45,61
7 Obţinere avize ce cad în sarcina beneficiarului Lei/aviz 15 17,85
8 Intermedieri vânzare/cumpărare apartamente, cote   15 % – 3% din valoare
9 Ora de proiectare Lei/oră 20,83 24,79
10 Eliberat copii după contract aflat în arhivă lei 12,50 14,88
11 Breviar de calcul lei 51,67 61,49
12 Proiect ptr. separare consum de apă lei 415,83 494,84
13 Proiect ptr branşament apă lei
415,83  
494,84
14 Proiect ptr racord canalizare lei 415,83 494,84
15 Proiect ptr branşament apă şi racord canalizare lei 622,50 740,78
16 Proiect ptr extindere sau deviere reţea apă/canalizare lei 4% din valoarea investiţiei
17 Aviz de principiu branşament apă şi racord canalizare lei 153,33 182,46
18 Aviz de principiu suplimentare debit lei 153,33
182,46
19 Aviz traseu reţele lei 153,33 182,46
20 Aviz branşare definitiv lei 153,33 182,46
21 Aviz separare definitivă ptr. Asoc. De Proprietari lei 153,33 182,46
22 Aviz de separare definitiv case lei 153,33 182,46
23 Prelungire valabilitate aviz lei 68,33 81,31
24 Aviz amplasament lei 116,67 138,84
Nr crt. Denumirea prestatiei UM

Tarif

Observatii
Fara TVA Cu TVA 19%
1 Tarif emitere aviz/certificare ISU privind hidrantii pentru Resita Lei 160,00 190,40  
2 Tarif emitere aviz/certificare ISU privind hidrantii pentru localitatile din judet Lei 160,00 190,40 La care se adauga costurile de  transport  ptr localitatile din judet

Birou Contractare, facturare, incasare

Nr. crt. Denumire prestatie UM Tarif
Fara TVA Cu TVA
1 Eliberare adeverinte lei 15,42 18,35
2 Tarif prelungire /reinnoire contract lei 19,58 23,30
3 Eliberat Fisa ptr Asociatii de Proprietari lei 15,42 18,35
Nr crt. Denumire  prestatie Tarif/ora functionare Tarif / ora  stationare Tarif/km
Fara TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA
1 Desfundari canale cu
Autocuratitoare SUPER 1000
499,17 594 223,34 265,77 6,67 7,94
2 Vidanjare canale cu
Autocuratitoare SUPER 1000
308,33 367 223,34 265,77 6,67 7,94
3 Inspectie CCTV pentru conductele de canalizare
(DN 150-1000) cu ROBOT VSCE 150X
257,90 307 160 190,40 4,5 5,36
4 Localizarea pierderilor de apă din
reţele edilitare
240,83 287 160 190,40 4,5 5,36
PDF24 Tools    Send article as PDF