implementare ISPA

Implementarea si perioada de implementare a unui proiect:

  1. Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara pana la finalizarea proiectului aprobat si la masurile de publicitate pentru un proiect finantat.
2. Perioada de implementare a proiectului reprezinta perioada necesara pentru finalizarea etapelor pana la momentul la care proiectul devine complet operational si la care obiectul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat.

Evidenta documentelor si transparenta.

Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale oblligatorii si/ sau pe documente. Este imperative existenta unei evidente documentare corespunzatoare.

Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si efectiv facute de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi platite sau documente contabile cu valoare probativa echivalenta. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

foto-video

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania,
cat si despre informatii legate de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a
Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.

Copyright © 2009 aquacaras.ro.
All Rights Reserved.

2. Ce se doreste prin implementarea Măsurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 ?

 Pentru apa potabila:

* Acoperirea serviciilor ( % din populatie): crestere de la 68% la 71%;
* Capacitate medie de tratare a apei ( l/s): 600;
* Nivelul masuratorii (%): crestere de la 47 la 100
* Apa care nu genereaza venituri (%): scadere de la 43 la 31
* Conformarea la Directiva 98/ 83/ CE: de la neconformare la conformare totala

 Pentru apa uzata:

*  Rata de conectare la sistemul de canalizare (% din populatie): crestere de la 60 la 100
* Performanta SEAU: de la neconformare cu 91/ 271/ CE la conformare pentru ape nonsensibile in faza 1 (ISPA) si conformare pentru ape sensibile in faza 2 ( Fonduri de coeziune )

www.pdf24.org    Send article as PDF