Implementare ISPA

LOGO_color_ro
07.10.2011

Cum vor influenta investitiile ISPA tarifele pentru serviciile de apa si canalizare?

Raspunsul la aceasta intrebare trebuie analizat in contextul angajamentelor asumate de operatorii regionali , alaturi de autoritatile publice locale privind cotele de cofinantare necesare implementarii proiectelor finantate din fonduri europene.

Obiectivul investitiilor co-finantate de Uniunea Europeana, inclusiv Masurile ISPA, vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Totodată, se urmareste reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

Realizarea investitiilor in infrastructura de apa canal nu ar fi fost posibila fara sustinerea din partea UE, cu alocari nerambursabile pentru aceste proiecte .

Cresterea gradului de conectare la retelele publice de apa si canalizare si implicit imbunatatirea calitatii vietii , imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate si a colectarii apelor uzate poate fi realizata numai prin investitii masive in infrastructura de apa/ canal. Implementarea investitiilor si atragerea banilor europeni presupun indeplinirea mai multor cerinte : practicarea tarifului unic la nivel de operator, asigurarea mentenantei noilor echipamente, asigurarea cotelor de co-finantare, .

Romania s-a angajat, pentru localitatile cu peste 10.000 locuitori sau pentru aglomerarile umane care concentreaza aceasta populatie, sa se conformeze la directivele europene privind calitatea apei potabile (2013) si a apelor uzate deversate in emisar (2015), respectiv sa trateze avansat apele uzate in toate aglomerarile de peste 2.000 locuitori echivalenti pana in 2018.

Aceste investitii aduc schimbari semnificative in structura operatorilor de apa/ canal dar si cresterea costurilor de operare . Aceasta crestere se va reflecta si in cresterea tarifelor aplicate serviciilor prestate. Politica de tarifare aplicata va urmari asigurarea viabilitatii financiare a operatorului şi păstrarea tarifelor în limite suportabile (creşterile de tarif rămânând suportabile în fiecare an).

Ajustarile de tarif se vor face treptat, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

In judetul Caras Severin, investitia totala initiala acoperita de Masura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 „ Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate in Judetul Caras Severin” a fost de 52.733.660 euro ( 67% finantare neramburasbila ISPA, 25 % co-finantare BEI, 8% co-finantare bugetul de stat). Valoarea totala a Masurii ISPA este de 65.773.311, 17 euro.

www.pdf24.org    Send article as PDF