Obiective

Obiectivele Masurii ISPA „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul Caras-Severin, Romania”

Obiectivul general al Masurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 pentru judetul Caras-Severin este imbunatatirea infrastructurii de mediu in ceea ce priveste apa si apa uzata, in scopul indeplinirii obligatiilor privind acquis-ul de mediu.

Prin implementarea acestei Masuri se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

*Apa potabila sa indeplineasca standardele Directivei Europene 98/83/CE;
*Reducerea pierderilor fizice de apa
*Imbunatatirea alimentarii cu apa;
*Apa uzata sa indeplineasca standardele Directivei Europene 91/271/CEE;
*Conformarea cu standardele de epurare prevazute in Directiva 86/278/CEE;
*Reducerea poluarii raului;
*Reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare;
*Pregatirea fazei a II-a de investitii pentru asigurarea totala cu Directiva 91/ 271/ CEE pana in anul 2015.

Prin implementarea Masurii ISPA nr 2005/RO/16/P/PE/003 se urmaresc urmatoarele obiective:

*Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile
*Extinderea retelei de distributie a apei potabile
*Reabilitarea retelei de canalizare
*Reabilitare statii de pompare
*Reabilitarea Statiei de Epurare Resita
*Contorizarea consumatorilor finali
*Modernizare Uzina de Apa Resita

Actorii implicati in derularea Masurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul Caras-Severin, Romania” sunt urmatorii:

Autoritatea de Management: Autoritatea de Management Ex-ISPA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor (MEF)

Beneficiar Final/ Autoritate Contractanta si Organism de Implementare: S.C. AQUACARAŞ S.A.

Autoritatea de Plata: Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor

Organism Intermediar: Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor

www.pdf24.org    Send article as PDF