Sumar proiect

Sumar proiect

Obiectul si scopul Masurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 consta in „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul Caras- Severin, Romania” pentru a indeplini cerintele europene in aceste domenii.
Prin Masura ISPA se vizeaza extinderi si reabilitari ale retelelor de apa si de canalizare, lucrari de reabilitare si modernizare a Statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Resita, lucrari de reabilitare si modernizare a Statiei de tratare a apei potabile din municipiul Resita, reabilitarea statiilor de pompare din municipiul Resita si din Moldova Noua, lucrari auxiliare pentru Contractele de lucrari la retele.
Componentele proiectului sunt urmatoarele:

1. Asistenta tehnica pentru management, supervizarea site-ului si publicitate;
2. Achizitionare echipamente specifice de investigatie;
3. Reabilitarea Statiei de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Resita;
4. Reabilitarea Statiei de Tratare a Apei Potabile si Statii de Pompare in municipiul Resita;
5. Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si apa uzata in municipiul Resita;
6. Reabilitarea retelelor de apa potabila in orasele Anina, Bsile Herculane, Bocsa, Caransebes, Moldova Noua, Oravita si Otelu Rosu.

Actorii implicati in derularea Masurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul Caras-Severin, Romania” sunt urmatorii:
Autoritatea de Management: Autoritatea de Management Ex-ISPA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor (MEF)
Beneficiar Final/ Autoritate Contractanta si Organism de Implementare: S.C. AQUACARAŞ S.A.
Autoritatea de Plata: Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor
Organism Intermediar: Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor
Institutii Partenere
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Banca Europeana de Investitii

www.pdf24.org    Send article as PDF