Obiective

Prin implementarea proiectului se doreste indeplinirea urmatoarelor obiective,negociate şi prevăzute în capitolul 22 din Tratatul de aderare:
Conformarea cu Directiva 91/271/EEC, privind apele uzate, după cum urmează:

● La 31 decembrie 2015, conformarea cu al 5-lea articol, paragraful 2 , al Directivei, care prevede ca ,,statele membre se vor asigura că apele uzate orăşeneşti care sunt deversate în zonele sensibile vor fi supuse unui proces de epurare mai complex ’ ’
● Extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate la 80 % până la 31 decembrie 2015

● Extinderea staţiilor de epurare ape uzate la 77 % până la 31 decembrie 2015

Conformarea cu Directiva UE 98/83/EC asupra calitatii apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 asupra calitatii apei potabile, amendata prin legea 311/2004; Proiectul are ca obiectiv reabilitarea si extinderea infrastructurii existente de apa si canalizare în judeţul Caraş Severin în vederea îndeplinirii obiectivelor Axei Prioritare 1.
Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si canalizare cu scopul de a atinge tintele negociate de Romania in cadrul de aderare si post- aderare.
Proiectul va oferi Beneficiarului următoarele avantaje:

  • Imbunatatirea calitatii apei potabile si protejarea sanatatii publice;
  • Protectia mediului, in general, si a calitatii apei raurilor si a celor subterane, in special prin descarcarea efluentilor tratati din statiile de tratare a apelor uzate;
  • Maximizarea numarului de locuitori conectati la sistemul de apa potabila;
  • Cresterea gradului de colectare a apelor uzate;
  • Imbunatatirea standardelor serviciilor si cresterea operationalitatii sistemului de apa si canalizare ;
  • Optimizarea retelei de distributie a apei si sistemului de colectare si tratare a apei uzate
  • Optimizarea costurilor de operare
  • Cresterea capacitatii operatorului local

Proiect cofinantat din Fondul de coeziune

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.pdf24.org    Send article as PDF