Aquacaras

Gama de servicii
Obiect principal de activitate:
1. Captare, tratare şi distribuţie apă cod CAEN 3600
2. Colectarea şi epurarea apelor uzate cod CAEN 3700

Operatorul prestează şi următoarea gamă de servicii secundare:
1. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii :
2. Fabricarea altor produse din lemn :
3. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii :
4. Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii :
5. Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii :
6. Fabricarea betonului :
7. Fabricarea mortarului :
8. Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos :
9. Producţia de tuburi ( ţevi) din oţel :
10. Turnarea fontei :
11. Turnarea altor elemente neferoase :
12. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice :
13. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal :
14. Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice :
15. Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală :
16. Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor :
17. Tratarea şi acoperirea metalelor :
18. Operaţiuni de mecanică generală :
19. Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel :
20. Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere :
21. Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii :
22. Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu :
23. Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii :
24. Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive:
25. Construcţii hidrotehnice :
26. Alte lucrări speciale de construcţii :
27. Lucrări de instalaţii electrice :
28. Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă :
29. Lucrări de instalaţii tehnico –sanitare :
30. Alte lucrări de instalaţii :
31. Lucrări de ipsoserie :
32. Lucrări de tâmplărie şi dulgherie :
33. Transporturi prin conducte :
34. Manipulări:
35. Depozitări :
36. Activităţi de testări şi analize tehnice :
37. Activităţi de întreţinere şi curăţire a clădirilor:
38. Alte activităţi de servicii prestate în special întreprinderilor :
39. Colectarea şi tratarea altor reziduuri :
40. Salubritate, depoluare şi activităţi similare :
41. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale :
42. Activităţi ale organizaţiilor profesionale :