Aquacaras

Misiune si Viziune
VIZIUNE

SC AQUACARAŞ SA se defineşte ca un operator în domeniul apei potabile şi al apelor uzate care urmăreşte ca prin performanţele sale operaţionale şi financiare să asigure creşterea gradului de acces al populaţiei din judeţ la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor şi promptitudinea intervenţiilor în vederea satisfacerii cerinţelor clientului.

DECLARAŢIA DE MISIUNE.

Misiunea noastră, constând în extinderea ariei de deservire şi în asigurarea unor servicii de calitate, poate fi atinsă prin:

Dezvoltarea capacităţii tehnice şi operaţionale;
Comunicarea activă cu clienţii, pentru a le înţelege mai bine nevoile şi aşteptările;
Planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil;
Creşterea operativităţii în remedierea avariilor şi a vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări;
Creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor;
Îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.


OBIECTIVE STRATEGICE

Modernizarea infrastructurii ( reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de tratare şi de epurare a apei) prin investiţii din surse proprii şi atrase, pentru creşterea eficienţei activităţii şi asigurarea protecţiei mediului:
Înlocuire conductelor de azbociment cu conducte PEID
Înlocuire agent dezinfectant Clor cu Dioxid de clor şi Hipoclorit de Sodiu
Înlocuire agent de coagulare Sulfat de Aluminiu cu Policloruri de Aluminiu
Gestonarea nămolului din Staţiile de Epurare şi Staţiile deTratare a Apei
Conceperea şi implementarea Strategiei de Management a Activelor
2. Dezvoltarea unui sistem eficent de comunicare cu clientul care să asigure circulaţia rapidă a informaţiei
3. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
4. Utilizarea eficientă a apei potabile la consumatorii casnici prin iniţierea de programe de educare/conştientizare;
5. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării pierderilor.
6. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi obţinerea acreditării Laboratoarelor de apă potabilă şi apă uzată
7. Conceperea şi implementarea unei noi Strategii de operare şi mentenanţă care să conducă la scăderea costurilor cu reparaţiile şi a costurilor de capital pentru investiţii prin :

Planificarea fizică şi financiară a mentenanţei;
Reducerea pierderilor de apă prin metode active ( achiziţionarea şi punerea în exploatare de tehnologii de ultimă generaţie, montarea de debitmetre şi senzori de presiune în reţea, întocmirea periodică a balanţei apei, etc)
8 . Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prin planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil