Aquacaras

LOGO color ro redimensionat

A  N  U  N  Ț

AQUACARAȘ S.A.cu sediul în REŞIŢA  P-ţa Republicii nr. 7,

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 11 / 831 / 2004 ,  C.U.I. 16868757

Telefon: 0040-255-212458  / Fax: 0040-255-214421 /  E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

recrutează prin concurs , pentru angajare ,  un candidat pentru ocuparea  funcției de INGINER CHIMIST la Laboratorul Central AQUACARAS

 

Concursul va avea loc  la data de 05 septembrie 2018, orele 10, 00  la sediul societății.

 

CERINȚE  DE PARTICIPARE

-Pregatirea necesara postului de munca

  De baza:

-  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniu(ing.chimist,/chimist/biochimist)studii tehnice de specialitate(tehnician chimist);

 De specialitate:constituie un avantaj

-instruiri cu standardele in vigoare

-instruiri privind documentele sistemului calitatii

-Experienta

-Minim 2 ani in domeniul specific de activitate

CONDITIILE POSTULUI DE MUNCA

-Program :8 ore cu pauza 15 minute,cu disponibilitate de lucru cu program prelungit.

-Natura muncii:Activitate dinamica/statica

-Deplasari:Pe teritoriul societatii in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

-Efort fizic: Moderat

TEMATICA DE CONCURS

1.Metode de analiza din chimia analitica

2.Concentratiile solutiilor

3.Tratarea statistica a datelor analitice

4.Metode fotometrice,trasarea curbelor de etalonare

5.Erorile de masurare

6.Apa uzata,conditii de deversare

7.Monitorizarea calitatii apei uzate

8.Prelevarea,conservarea probelor de apa

BIBLIOGRAFIE

1.NORME TEHNICE privind colectarea,epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti,NTPA-011

2.NORMATIV privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare,NTPA-002/2002

3.NORMATIV  privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali,NTPA-001/2002

4.Trasarea unei curbe de etalonare

5.Metode fotometrice-Chimie generala,Nenitescu

6.Metode gravimetrice-Chimie generala,Nenitescu

7.Metode volumetrice-Chimie generala,Nenitescu

8.Notiuni generale legate de exprimarea concentratiilor solutiilor-Chimie analitica,DONALD J.PIETRZYK

LISTA  DOCUMENTELOR

CARE TREBUIE PREZENTATE PERSONAL

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii societății
  • C.V . (model Europass)  
  • copia actului de identitate(original si copie);
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări(original si copie);
  • copia carnetului de muncă si carnetul de munca in original sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitate;

 

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:   05 septembrie 2018, ora 09,00

 

CIOBANU   MIU – NICOLAE

Director General

 

Footer

 

LOGO color ro redimensionat

ANUNŢ AVARIE APĂ REŞIŢA

 

 

În vederea eliminării prompte a avariei apărute pe strada Sportului  se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

13 August 2018, între orele 10 30 – 15 00

Vor fi afectaţi consumatorii de pe străzile : Petru Maior, Sportului

 

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

 

 

 

                                                  Director General

                                                 Miu- Nicolae CIOBANU

Footer

                                                  LOGO color ro redimensionat

                            ANUNŢ OPRIRE APĂ ORAVIŢA – ZONA GĂRII

 

În vederea executării de lucrări tehnice la reţeaua publică de distribuţie a apei potabile în Cartierul Zona Gării din oraşul Oraviţa  se va opri furnizarea apei potabile în data de:

                                          09 August 2018,  între orele 900 – 1200

         Vor fi afectaţi doar consumatorii din  Cartierul Zona Gării din oraşul Oraviţa  .

            Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul S.C. AQUACARAȘ S.A – Sucursala Oraviţa .

La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandam utilizatorilor să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea ei completă.

Dacă situația persistă utilizatorii pot apela S.C. AQUACARAȘ S.A Dispecerat Central  la tel. 0255 – 215643

Mulţumim cetăţenilor din această zonă pentru înţelegere.  

                                        Conducerea

                                   SC Aquacaraş SA

Footer

LOGO color ro redimensionat

ANUNŢ AVARIE APĂ REŞIŢA

 

 

În vederea eliminării prompte a avariei apărute pe Aleea Roman, bl. 3  din Municipiul Reșița  se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

 02 August  2018, între orele 13-17

Vor fi afectaţi consumatorii de pe Aleea Roman   

 

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere

         Conducerea

           SC Aquacaraș SA

Footer

LOGO color ro redimensionat

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Debranșări Oțelu Roșu

 

Avînd în vedere Legea nr. 241/2006, republicată în 2015, Art. 32, aliniat (1)  stipulează că operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului  scadent de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei, SC AQUACARAȘ SA  a trecut la punerea în aplicare a acestor măsuri legale.

Înainte de a recurge la măsura debranşării SC Aquacaraş SA a parcurs toate etapele legale premergătoare (somaţii de debranşare, notificări, etc)  însă nu toţi consumatorii au înţeles să-şi achite datoriile faţă de operator.

Având în vedere situația debitelor mari înregistrate în Sucursala Oțelu Roșu, coroborat cu repetatele încercări ale salariaților SC Aquacaraș SA de a debranșa imobilele care înregistrează debite soldate de fiecare dată cu eșecuri datorate numeroaselor ameninţări asupra acestora, s-a apelat la soluția colaborării cu autoritățile statului pentru punerea în aplicare a prevederilor legale .

Este vorba despre debite totale acumulate de condominiile din Oţelu Roşu de peste 788.000 lei.

Datorită situației financiare dificile în care se află societatea noastră, care funcționează pe principiul societățiilor comerciale în sensul că trebuie recuperate cheltuielile făcute pentru captarea, tratarea și distribuția apei în aria de acoperire, nu  se mai pot tolera astfel de situații în care utilizatorii nu își achită debitele în termenele legale, iar societatea nu își poate recupera cheltuielile efectuate, și pe cale de consecință s-a recurs la soluția debranșărilor ca ultimă variantă de recuperare a debitelor.

Menționăm că societatea noastră desfășoară acțiuni de debranșare în toată aria de acoperire, nu doar în Orașul Oțelu Roșu, soluția debranșării fiind ultima soluție în vederea recuperării debitelor de la consumatorii rău platnici.

Regretăm situația creată însă în anumite cazuri numai soluția debranșării de la rețeaua publică de distribuție a apei potabile este cea care îi poate determina pe rău platnici să-și achite restanțele.

 Conform celor comunicate cu ocazia debranşărilor de ieri debitorii sunt aşteptaţi  începând de astăzi 31 iulie 2018 la sediul Sucursalei Oţelu Roşu de pe strada Pescarilor nr. 6 pentru clarificări şi pentru achitarea debitelor la punctele de încasare „Paypoint, Payzone, Unu doi Centru de plăți“

 

 

Conducerea

SC Aquacaraș SA

 

 

Footer