Aquacaras

 

AZI,18.02.2020, la sediul S.C.Aquacaraș S.A.

a fost semnat contractul

CS-CL-03 - CONSTRUCȚIA ȘI REABILITAREA STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN REȘIȚA, BOCȘA, ANINA ȘI ORAVIȚA-terminare lucrări.

Antreprenor:

               Asocierea S.C. GAVELLA COM S.R.L.-S.C.TERRA MED S.R.L.-  S.C.NETENERG SERVICES S.R.L.

Valoarea inițială contract: 33.007.340,47 Lei.

Progres fizic la ora actuală:70,2 %

Val.contract actual: 12.484.272,60  Lei                                                                                          

Termen de execuție:  12 luni.( de la data emiterii Ordinului Administrativ privind Începerea  Lucrărilor)

 

 

Azi, 29.01.2020

 

Referitor la activitatea societății S.C.Aquacaraș S.A. în Băile Herculane, de la începutul acestui an

vă comunicăm punctul de vedere al societății, prin intermediul unui

Comunicat de Presă

  • În ceea ce privește întreruperile frecvente de furnizare a apei în anumite zone ale orașului, acestea se datorează lucrărilor de comutare a distribuției apei pe noile rețele, finalizate și recepționate, în cadrul lucrărilor din proiectul :CS-CL-07 – REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI RETELELOR DE CANALIZARE ÎN CARANSEBEȘ ȘI BĂILE HERCULANE - ANTREPRENOR: AS. ELECTROSISTEM – HIDROCONSTRUCTIA.
  • S.C. AQUACARAŞ S.A anunţă că , în toată această perioadă, probele de apă prelevate confirmă că apa furnizată este conformă cu prevederile Legii 458/2002, forma consolidată în 2017, pentru parametrii determinaţi conform secţiunii „ Monitorizare de control” şi poate fi consumată în siguranţă.
  • Privitor la modalitatea de citire a consumurilor, pentru toți utilizatorii din Băila Herculane, s-a luat hotărârea ca personalul AQUACARAŞ să efectuieze această operație. Nu mai este nevoie să fie date citirile de către client.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate  de-a fi cooperanți și de-a răspunde cu celeritate la solicitările utilizatorilor.

                              Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.

COMUNICAT DE PRESĂ

 

         AZI, 22.01.2020, a fost semnat contractul

CS-CL-01 – CONSTRUCȚIA ȘI REABILITAREA SURSELOR DE APĂ ȘI A STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE ÎN REȘIȚA, BOCȘA, ANINA, ORAVIȚA

 

Antreprenor:

                                 Asocierea S:C. EXPLO MINING COAL S.R.L.- S.C.ELECTRO EUROSTAR S.R.L.- S.C.GAVELLA COM S.R.L.

 

Val.contract:                                                                                                        11.498.670 lei

 

Termen de execuție:  19 luni.

 

Subcategorii