Oravita

Descriere sistem de alimentare cu apă şi canalizare exploatarea Oraviţa
A. Sistemul de alimentare cu apa
In prezent sistemul de alimentare cu apa al orasului Oravita are ca principala sursa de apa riul Nera care este completata cu izvoarele de pe pârâul Oravita si pârâul Ciclova.Schema generala de alimentare cu apa este urmatoarea :
Surse vechi
- zona I – zona veche a orasului ( aproximativ 200 case) este alimentata cu apa din izvoarele de pe Valea Oraviţei: izvorul Rece, la cca 4 km pe versantul stâng al pârâului Oraviţa şi izvorul Valea Oraviţei pe malul drept al pârâului Oraviţ la distanţa de 2,5 km care asigura un debit de 6-7 l/s (in perioada de seceta 2-3 l/s). Pentru izvoarele de pe Valea Oraviţei captarea se face prin camere de captare. Imagazinarea apei se face intr-un rezervor cu V=100mc aflat la Lacul Mare, de la rezervor apa este distribuita gravitational la consummator. Tratarea apei se face cu hipoclorit de sodiu.
- Zona II – tot zona veche a orasului este alimentata prin captareaa izvoarelor de pe Valea Ciclovei : izvoarele Simion ( 3 izvoare), Călugăra şi Moşului cu un debit de cca. 29 l/s (in perioada de seceta 20-21 l/s). Aceste izvoare sunt captate prin camere de captare şi sunt colectate într-un colector comun. Apa captata este inmagazinata in doua rezervoare cu V=750 mc. Tratarea apei se face cu hipoclorit de sodiu.
Sursa noua :
1. Captarea apei din riul Nera – Uzina de apă Sasca, rezervorul de 2500 mc, staţia pompare Potoc – în conservare ( de rezervă).
2. Sursa subterană Zona Gării – front de captare format din 3 puţuri de adâncime medie H= 70-160 m.
Fiecare foraj este dotat:
  • cu o pompă de putere instalată 5 kw şi un debit de 17 mc/h;
  • o pompă pilot cu putere de 5,5 kw şi un debit de 1,8 mc/h;
  • o pompă de servici cu o putere de 4 kw şi un debit de 15 mc/h;
  • o pompă pentru incendiu cu o putere de 7,5 kw şi un debit de 30 mc/h.
La forajul nr. 2 funcţionează o instalaţie de deferizare care la 100 ore funcţionare porneşte automat spălarea instalaţiei.
Tratarea apei în vederea potabilizării se face prin pompe dozatoare cu hipoclorit de sodiu.
Pentru îmbunătăţirea distribuţiei apei potabile în zona Gării ( 3000 de apartamente) a fost înlocuită o reţea de 5700 ml cu diametre de 100 şi 150 mm .
Lungimea conductelor in retea este de 52,7 Km.
Nivelul presiunii de functionare in retea este cuprins intre 2,2 – 2,8 atmosfere.
Debitele actuale captate sunt :
- Ciclova 35-40 mc/h
- Izvorul Rece 15-20 mc/h
- forajele din Zona Gării 21,6 mc/h
Reteaua de alimentare cu apa este bine dimensionata dar datorita vechimii pe unele tronsoane in special in zona veche a orasului conductele prezinta corodari masive care conduc la avarii repetate si pierderi importante de apa.
B. Sistemul de canalizare
Reteaua de canalizare are o lungime totala de 11,5 Km din care lungimea strazilor care au conducte de canalizare 5,2 Km asigurind o dotare de numai 46% din lungimea totala a strazilor .
Epurarea apelor uzate nu se realizeaza in sensul ca statia de epurare a apelor uzate menajere nu a fost finalizată şi nici bine dimensionată ; extinderea statiei de epurare Oravita inceputa in 1992 a fost abandonata ca urmare a lipsei de fonduri.
Pentru partea veche a orasului unde nu exista un sistem de canalizare centralizat, preluarea apelor uzate facindu-se in piriul Oravita. Este realizat studiul de fezabilitate pentru canalizarea orasului, proiectarea este sistata ca urmare a lipsei posibilitatilor de finantare.
en.pdf24.org    Send article as PDF