Despre AquaCaraș

Apa din natură ne aparține nouă, tuturor.

AquaCaraș S.A. este furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare al județului Caraș-Severin. Prin activitatea prestată și proiectele gestionate urmărim să asigurăm creşterea gradului de acces al populaţiei din judeţ la aceste servicii, având ca obiectiv oferirea serviciilor de calitate şi intervenţia promtă în vederea satisfacerii cerinţelor clientului.

Misiunea noastră constă în extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare pentru ca cât mai mulți cetățeni să poată beneficia de aceste servicii. Astfel, activitatea noastă se bazează pe următoarele principii și obiective:

  • dezvoltarea capacităţii tehnice şi operaţionale;
  • comunicarea activă cu clienţii, pentru a le înţelege mai bine nevoile şi aşteptările;
  • furnizarea unor servicii care anticipează nevoile clienţilor, la un cost rezonabil;
  • creşterea vitezei de reacție în remedierea avariilor şi scăderea timpului de răspuns la urgenţe şi sesizări;
  • creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor;
  • îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.

Modernizarea infrastructurii (reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de tratare şi de epurare a apei) prin investiţii din surse proprii şi atrase, pentru creşterea eficienţei activităţii şi asigurarea protecţiei mediului:

Gamă de servicii

Obiect principal de activitate:
Captare, tratare şi distribuţie apă cod CAEN 3600.
Colectarea şi epurarea apelor uzate cod CAEN 3700.

Coducerea S.C. AquaCaraș S.A.

Laborator central
S.C. AquaCaraș S.A.

Situații finaciare

Legislație