Laborator central

Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA – acreditat RENAR

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR – a acordat Laboratorului Central al SC Aquacaraş SA Certificatul de Acreditare nr. LI 1028 prin care atestă că acesta îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI17025: 2018 şi că este competent să efectueze Încercări pentru apă brută/apă tratată şi apă uzată/apă epurată.

Respectarea cerinţelor Standardului SR EN ISO/CEI17025: 2018 a impus îndeplinirea mai multor condiţii legate de dotările tehnice şi de calitate a serviciilor prestate.

Acreditarea înseamnă o recunoaştere oficială a competenţei şi a menţinerii acesteia pe durata valabilităţii acreditării. Este practic dovada credibilităţii rezultatelor emise pentru Încercările efectuate în Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA.

Acreditarea RENAR este garanţia calităţii!

Compartimentul Analize Apă Uzată/Apă Epurată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea conţinutului de cloruri, a consumului chimic de oxigen, a conţinutului de amoniu, de azotiţi, de azotaţi, de fier şi de fosfor.

Compartimentul Analize Apă brută/Apă Tratată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea indicelui de permanganat, a sumei de calciu şi magneziu, a conţinutului de cloruri, de amoniac, de nitriţi, de azotaţi, de fier, de aluminiu, de dioxid de clor, de clor rezidual, număr de colonii la 22 C şi la 37 C, număr de bacterii coliforme totale şi Escherichia coli, bacterii coliforme termotolerante, a enterococilor intestinali şi a Clostridium perfringens.

Asociaţia de Acreditare din România, având acronimul RENAR, este o organizaţie neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic şi funcţionează în coordonarea şi sub supravegherea Ministerului Economiei.

Calitatea apei potabile

Tarife laborator

Tarife pentru determinări Fizico-Chimice și bacteriologice apă brută/apă tratată​

Nr.

crt.

Denumirea încercării

Timp de execuţie

Manoperă

Consum specific

Consum de utilităţi(apă,

Cost direct

Tarif clienţi interni*   (lei)

Tarif clienţi externi* (lei)

(min)

(lei)

(lei)

gaz,energie) [lei]

 

 

 

1.

Determinarea culorii

15

6,26

3,47

8,35

18,06

19,35

20,70

2.

Determinarea turbidităţii

5

3,16

3,47

8,75

15,33

17,38

20,70

3.

Determinarea pH-ului

5

3,16

3,47

8,75

15,33

17,38

20,70

4.

Determinarea conductivităţii electrice

5

3,16

3,47

8,75

15,33

17,38

20,70

5.

Determinarea clorului rezidual(liber,total)/dioxid de clor

15

6,26

7,08

8,75

22,10

27,35

34,46

6.

Determinarea indicelui de permanganat

30

12,52

5,26

17,23

34,99

38,56

50,55

7.

Determinarea oxigenului dizolvat

30

12,52

4,59

12,64

29,30

32,24

34,51

 

8.

Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile(5zile)

30

12,52

4,59

12,64

29,30

32,24

34,51

9.

Determinarea nitriţilor

30

12,52

3,44

8,30

24,27

30,57

34,51

10.

Determinarea nitraţilor

30

12,52

6,89

8,30

27,71

34,39

42,54

11.

Determinarea amoniacului

30

12,52

4,57

8,30

25,64

39,05

50,55

12.

Determinarea clorurilor

30

12,52

4,57

8,30

25,64

29,28

37,46

13.

Determinarea alcalinităţii totale

30

12,52

3,44

8,30

24,27

28,40

37,46

14.

Determinarea durităţii

30

12,52

3,81

8,30

24,62

35,16

45,96

15.

Determinarea fierului(diz,total)

60

22,27

5,11

8,30

34,06

49,18

51,82

16

Determinarea aluminiului

30

11,84

7,58

8,30

28,86

46,04

57,48

17.

Determinarea sulfaţilor

100

23,19

5,89

8,30

37,38

41,07

51,20

18.

Determinarea manganului

30

11,37

5,68

7,96

25,01

31,82

38,58

19.

Determinarea calciului

30

12,04

26,08

1,90

40,03

44,77

52,42

20.

Determinarea magneziului

30

12,04

26,08

1,90

40,03

44,77

52,42

21.

Determinarea cuprului

30

12,04

26,08

1,90

40,03

44,77

52,42

22.

Determinarea bicarbonaţilor

30

12,04

26,08

1,90

40,03

44,77

52,42

23.

Determinarea sodiului

60

22,27

5,11

8,30

34,06

49,18

51,82

24.

Determinarea sulfuri și hidrogen sulfurat

30

12,52

27,11

5,51

45,17

48,68

61,69

25.

Determinarea plumbului

60

22,27

5,11

8,30

34,06

49,18

51,82

26.

Determinarea numărului total de bacterii ce se dezvoltă la 37ºC (mezofile)

15

5,34

4,74

24,86

34,79

44,52

60,18

27.

Determinarea numărului probabil de bacterii coliforme (coliformi totali)

30

10,45

13,24

26,69

51,23

56,34

67,70

28.

Determinarea numărului probabil de bacterii coliforme termotolerante(coliformi fecali)

15

5,34

4,59

37,23

47,13

51,87

61,02

29.

Determinarea numărului probabil de enterococi intestiali

30

12,52

28,63

41,37

82,50

90,80

89,41

30.

Determinarea numărului total de bacterii ce se dezvoltă la 22ºC (mezofile)

15

5,34

4,59

24,86

34,81

46,04

60,17

31.

Determinarea Clostridium perfringens

20

7,85

29,03

32,19

69,06

75,96

85,64

32.

Determinarea Escherichia coli.

20

7,85

27,93

17,23

53,00

58,40

68,95

 

Tarife pentru determinări Fizico-Chimice apă uzată/apă epurată

Nr.

crt.

Denumirea încercării

Timp de execuţie

Manoperă

Consum specific

Consum de utilităţi (apă,gaz,energie)

Cost direct

Tarif clienţi interni  

Tarif clienţi externi

(min)

(lei)

(lei)

[lei]

(lei)

(lei)

(lei)

1.

Determinarea substanţelor organice oxidabile,CCOMn

40

12,52

10,33

19,35

42,19

52,27

65,59

2.

Determinarea substanţelor organice oxidabile,CCOCr

60

20,88

49,65

22,07

93,17

101,90

142,07

3.

Determinarea oxigenului dizolvat

30

10,45

9,65

19,52

39,60

43,57

51,60

4.

Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile(5zile)

30

10,45

9,65

19,52

39,60

43,57

51,57

5.

Determinarea nitriţilor

30

12,52

8,61

8,30

29,47

38,38

45,96

6.

Determinarea nitraţilor

30

12,52

27,56

6,89

46,99

51,57

59,75

7.

Determinarea amoniacului

30

12,52

8,06

6,89

27,48

38,26

50,57

8.

Determinarea azotului total

60

20,88

9,75

22,07

52,70

64,82

82,37

9.

Determinarea fosforului total

30

12,52

6,83

6,14

25,51

35,91

46,86

10.

Determinarea clorurilor

30

12,52

8,30

6,89

27,71

32,40

36,76

11.

Determinarea suspensiilor

60

10,45

2,30

12,64

25,41

31,32

39,68

12.

Determinarea rezidului

60

10,45

2,30

12,64

25,41

30,70

39,68

13.

Determinarea detergenţilor anionici

30

12,52

31,00

5,51

49,08

53,99

65,59

14.

Determinarea pH-ului

5

2,10

2,30

5,51

9,95

14,84

20,70

15.

Determinarea fenolilor

30

12,52

31,72

5,51

49,72

54,74

61,75

16.

Determinarea produselor petroliere

60

16,73

128,66

5,51

150,92

166,01

178,66

17.

Determinarea fierului total

60

21,00

4,82

8,30

34,06

41,39

51,82

18

Determinarea sulfaţilor

100

23,19

5,89

8,30

37,38

41,07

51,20

19.

Determinarea cromului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

50,10

61,69

20.

Determinarea plumbului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

48,68

61,69

21.

Determinarea  carbonului organic total

60

20,88

9,75

22,07

52,70

64,82

82,37

22.

Determinarea cuprului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

50,10

61,69

23.

Determinarea nichelului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

50,10

61,69

24.

Determinarea zincului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

50,10

61,69

25.

Determinarea manganului

30

12,52

27,11

5,51

45,17

50,10

61,69

26.

Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți organici

120

33,39

96,33

22,07

151,78

156,09

156,09

 

Tarife pentru determinări nămol stație epurare

Nr.

crt.

Denumirea încercării

Material

Produs analizat

Document de referință

 

Tarif clienţi interni*  

Tarif clienţi externi*

(lei)

(lei)

1

Determinarea umidității,substanței uscate

Nămol

STAS 12586-1987

60,40

71,88

2

Determinarea substanței volatile și substanței minerale

Nămol

STAS 12586-1987

76,40

90,92

3

Volumul sedimentului/volumul de nămoil

Nămol

Metodă nestandardizată

22,55

26,84

4

Viteza de sedimentare

Nămol

Metodă nestandardizată

22,55

26,84

5

Analiza microscopică

Nămol

Metodă nestandardizată

85,05

102,38

 

Tarife pentru verificări metrologice contoare apă

Nr.

crt.

Denumirea încercării

Timp de execuţie

Manoperă

Verificare contor

Costuri suplimentare

 

Verificare contor) BRML

Cost direct

Tarif clienţi interni  

Tarif clienţi externi

(TVA inclus)

(min)

(lei)

(lei)

[lei]

(lei)

(lei)

(lei)

1.

Verificare contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 15 mm și 25mm

120

66,19

90

156,19

156,19

188

2

Verificare contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 25 mm și 50mm

120

132,33

90

222,33

222,33

267

3

Expertiză metrologică contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 15 mm și 25mm

500

156.19

165,36

154

475.55

571

4

Expertiză metrologică contor apă rece și apă caldă cu diametru nominal între 25 mm și 50mm

500

222,33

165,36

262

649.7

780

 

Contact laborator

Persoană contact Laborator Central : Şef Serviciu Laboratoare Claudia BOLOCA

Adresă Laborator Central : Reşiţa, Str. Parcului, nr. 1

Tel. 0722333745 
E-mail : laborator.central@aquacaras.ro