10.08. 2020  Anunțuri Angajări Aquacaraș

     Analizând  situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, 

                  Directorului General al S.C.Aquacaraș S.A. dă, azi, 10.08.2020 

                                                                       Decizia nr. 1483 și Decizia nr. 1484

           publicăm pe SITE-ul unității,

                                                  ANUNȚURILE

privind ocuparea prin CONCURS a următoarelor  posturi contractuale de execuție:

  • Exploatarea Anina

                               Serviciul Rețele canal

              -Instalator/muncitor necalificat (pagina 3)                                 1 post

  • Exploatarea Caransebeș

                         Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare

             -Operator Tratare apă Tehnologică  (pagina 1)                              1 post

                         Serviciul Stații de Epurare

                   -Electrician   (pagina 2)                                                                  1 pos

  • Exploatarea Moldova Nouă

                       Serviciul Stații de Epurare 

                   -Operator Tratarea și epurarea apelor uzate                                 1 post

                       BiroulContracte, Facturare, Încasare, Urmărire încasări

                    -Funcționar economic/https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ/Operator calculator electronic și rețele 1 post

  • Exlpoatarea Oțelu Roșu

                       Serviciul Rețele canal

              -Instalator/muncitor necalificat  (pagina 4)                                 1 post

               -Muncitor necalificat   (pagina 4)                                                 1 post

                       Serviciul Stații de Epurare 

                   -Operator Tratarea și epurarea apelor uzate                                 1 post

  • Exloatarea Reșița        

                  Serviciul Stații de Epurare

              -Operator Tratarea și epurarea apelor uzate  (pagina 5)              1 post

                         Unitatea Implementare Proiecte

                    -Manager Contracte( inginer/Economist/Jurist)                             1 post