Anunț Publicare Posturi Vacante-concurs/interviu in data de 02.08.2022

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 22.07.2022 

Decizia cu nr.  432  /22.07.2022.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

  

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Reșița- 1 post

 

Mașinist la mașini pentru terasamente-Serviciul Auto-Mecanizare Caransebeș- 1 post

 

Electrician -Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Anina -1 post

 

Instalator-Serviciul Rețele apă Reșița- 2 posturi

 

Electromecanic-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare Băile Herculane-1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat -Serviciul Rețele de Apă Anina-1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat -Serviciul Rețele de Canal Bocșa-1 post

Instalator/Muncitor necalificat  -Serviciul Rețele de Canal Băile-Herculane-1 post

 

 Cititor contoare -Compartiment Citire-Telecitire Contoare Caransebeș-1 post

 

Manager contracte-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița-1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 25.07.2022 -29.07.2022 între orele 08:00 -15:00 iar în data de 01.08.2022 între orele 08:00-13:00

  Concursul va avea loc în data de 02.08.2022  ora 10:00 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA