31.07. 2020 IMPORTANT!! Anunțuri Angajări Aquacaraș

    Pe baza analizei efectuate de către conducerea societății, având în vedere situația posturilor vacante și necesarul de personal pentru punerea în funcțiune și exploatarea Stațiilor de Epurare a Apelor Uzate: Băile Herculane, Moldova Nouă și Oțelu Roșu, urmare a DECIZIEI  Directorului General al S.C.Aquacaraș S.A.:

     Decizia nr. 1471/31.07.2020 

           publicăm pe SITE-ul unității,

                                                  ANUNȚURILE

 

privind ocuparea prin CONCURS a următoarelor  posturi contractuale de execuție:

  • Exploatarea Anina

                               Serviciul Rețele canal

               -Instalator/muncitor necalificat (pagina 7)                                 1 post

  • Exploatarea Băile Herculane

                               Serviciul Rețele apă

               -Instalator  (pagina 8)                                                                   1 post

  • Exploatarea Caransebeș

                         Serviciul Rețele apă

             -Instalator (pagina 11)                                                                   1 post

                         Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare

             -Operator Tratare apă Tehnologică  (pagina 10)                           1 post

                         Serviciul Stații de Epurare

                   -Operator Tratarea și epurarea apelor uzate (pagina 9)               1 post

                    -Electrician   (pagina 1)                                                                 1 post

  • Exloatarea Oravița

                   Compartiment Citire Contoare

              -Cititor Contoare   (pagina 6)                                                        1 post

  • Exlpoatarea Oțelu Roșu

                       Serviciul Rețele canal

               -Instalator/muncitor necalificat  (pagina 5)                                1 post

               -Muncitor necalificat   (pagina 5)                                                 1 post

                       Serviciul Stații de Epurare 

                   -Operator Tratarea și epurarea apelor uzate  (pagina 3)              3 post

                    -Tehnician Echipamente de Calcul și Rețele (pagina 2)               1 post

  • Exloatarea Reșița        

                   Compartiment Aprovizionare și Contracte cu terți

              -Funcționar Economist     (pagina 4)                                            1 post