Anunt angajare Inginer chimist

A  N  U  N  Ț

AQUACARAȘ S.A.cu sediul în REŞIŢA  P-ţa Republicii nr. 7,

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 11 / 831 / 2004 ,  C.U.I. 16868757

Telefon: 0040-255-212458  / Fax: 0040-255-214421 /  E-mail : office@aquacaras.ro

recrutează prin concurs , pentru angajare ,  un candidat pentru ocuparea  funcției de INGINER CHIMIST la Laboratorul Central AQUACARAS

 

Concursul va avea loc  la data de 05 septembrie 2018, orele 10, 00  la sediul societății.

 

CERINȚE  DE PARTICIPARE

-Pregatirea necesara postului de munca

  De baza:

–  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniu(ing.chimist,/chimist/biochimist)studii tehnice de specialitate(tehnician chimist);

 De specialitate:constituie un avantaj

-instruiri cu standardele in vigoare

-instruiri privind documentele sistemului calitatii

-Experienta

-Minim 2 ani in domeniul specific de activitate

CONDITIILE POSTULUI DE MUNCA

-Program :8 ore cu pauza 15 minute,cu disponibilitate de lucru cu program prelungit.

-Natura muncii:Activitate dinamica/statica

-Deplasari:Pe teritoriul societatii in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

-Efort fizic: Moderat

TEMATICA DE CONCURS

1.Metode de analiza din chimia analitica

2.Concentratiile solutiilor

3.Tratarea statistica a datelor analitice

4.Metode fotometrice,trasarea curbelor de etalonare

5.Erorile de masurare

6.Apa uzata,conditii de deversare

7.Monitorizarea calitatii apei uzate

8.Prelevarea,conservarea probelor de apa

BIBLIOGRAFIE

1.NORME TEHNICE privind colectarea,epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti,NTPA-011

2.NORMATIV privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare,NTPA-002/2002

3.NORMATIV  privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali,NTPA-001/2002

4.Trasarea unei curbe de etalonare

5.Metode fotometrice-Chimie generala,Nenitescu

6.Metode gravimetrice-Chimie generala,Nenitescu

7.Metode volumetrice-Chimie generala,Nenitescu

8.Notiuni generale legate de exprimarea concentratiilor solutiilor-Chimie analitica,DONALD J.PIETRZYK

LISTA  DOCUMENTELOR

CARE TREBUIE PREZENTATE PERSONAL

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii societății
  • C.V . (model Europass)  
  • copia actului de identitate(original si copie);
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări(original si copie);
  • copia carnetului de muncă si carnetul de munca in original sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitate;

 

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:   05 septembrie 2018, ora 09,00

 

CIOBANU   MIU – NICOLAE

Director General

 

Footer