Anunț concurs- posturi vacante

 

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

În urma unei analize efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora Directorul General al SC AQUACARAS SA emite în data de 16.02.2021

Decizia cu nr. 162. 

 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Specialist în Relații Publice:– Compartiment Comunicare și Relații Publice- 1 post

 -Electrician:-Serviciul Stații de Epurare –Caransebeș- 1 post

  

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 17 Februarie 2021- până în data de 22 Februarie ora 14:00 între orele 09:00 -14:00

 

Concursul va avea loc în data de 23.02.2021 ora 09:00.

 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre, la nr. de telefon: 0730909254.

 

CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 

Footer