ANUNT LICITATIE PUBLICA

Nr. DC 486 / 12.11.2020

ANUNT LICITATIE PUBLICA

 

Subscrisa S.C. AQUACARAS S.A. cu sediul in Resita, P-ta Republicii, nr.7, judetul Caras – Severin, tel. 0255212458, fax 0255214421, inmatriculata la ORC cu nr.J11/8312004, cod fiscal R16868757, contul nr. R004RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comerciala-Resita, reprezentata de Filipescu Gheorghe avand functia de Director General.

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie din cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A. nr. 31/04.11.2020:

Scoate la vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare, urmatorul ansamblu de cladiri plus teren:

 – Imobil “Teren si Cladire – Atelier” situate in localitatea Resita, Str. Cerna, nr.6, Jud. Caras – Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 46362, identificat cu nr. CAD 46362 – C1 pentru cladire si cu nr. Top R200/3/52/F/4 pentru teren si

– Imobil “Teren si Cladire – Laborator Metrologie” situate in localitatea Resita, Str. Cerna, nr.6, Jud. Caras – Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 46070, identificat cu nr. CAD 46070 – C1 pentru cladire si cu nr. Top R200/3/52/f/5 – lot 2, pentru teren.

Vanzarea bunurilor imobile identificate mai sus se face prin licitatie publica deschisa cu strigare, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai mare.

Licitatia va avea loc in data de 07.12.2020, ora: 10.00, la sediul SC AQUACARAS SA – Exploatarea Resita, Str. Fantanilor, nr.1, Jud. Caras – Severin.

Ofertele se depun la registratura societatii AQUACARAS SA din Resita, Str. Fantanilor, nr.1, in plic inchis.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 07.12.2020, ora: 09.00.

Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Resita, Str. Fantanilor, nr.1, Jud. Caras – Severin, Departamentul Comercial Marketing – persoana de contact Stanoiu Stefan sau la tel. 0722333760, incepand cu data de 13.11.2020 in intervalul 10-14.

                  

                       Conducerea SC AQUACARAS SA

Footer