Anunț publicare posturi vacante-20.01.2021

            

 

ANUNȚ Publicare Posturi vacante

 

În urma unei analize efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora Directorul General al SC AQUACARAS SA emite în data de 18.01.2021

Decizia cu nr.078. 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Instalator/Lacatuș/Muncitor necalificat – Serviciul Rețele Apă –în Reșița- 1post

-Instalator- Serviciul Rețele de Apă –Caransebeș- 1 post

-Instalator –Serviciul Rețele Canal- Băile Herculane-1post

– Instalator –Serviciul Rețele Canal-Moldova Nouă- 1 post

-Cititor Contoare- Compartiment Citire/Telecitire Contoare Caransebeș- 1post

-Operator tratarea și epurarea apelor uzate:- Serviciul Stații de Epurare- Oțelu Roșu- 2posturi

                                                                           – Serviciul Stații de Epurare –Băile Herculane- 1 post

 

-Operator tratare apă tehnologică- Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare –Caransebeș – 2 posturi

-Inginer Chimist /Laborant /Tehnician chimist – Serviciul Laboratoare –Reșița- 1post

 

-Proiectant ing. Instalații/Proiectant ing. Construcții- Compartiment Patrimoniu, Registratură-Arhivă-1post

 

-Șef formație-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare- Caransebeș- 1 post

 

-Subinginer/Inginer/Economist- Compartiment Aprovizionare și Contracte cu terți-1post

 

-Agent de pază- Compartiment Întreținere –Administrativ –Reșița -1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 20 Ianuarie 2021- până în data de 25 Ianuarie ora14:00 între orele 09:00 -14:00 

Concursul va avea loc in data de 26.01.2021 ora 09:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre, la nr. de telefon: 0730909254.

 

CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

Footer