Anunț Publicare Posturi Vacante -concurs în data de 12.07.2021

           

  Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 06.07.2021

Decizia cu nr. 902 /06.07.2021.

 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Operator tratarea și epurarea apelor uzate:

-Serviciul Stații de Epurare- Băile Herculane-1 post

 

-Operator tratarea apei tehnologice:

-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare – Bocșa- 1 post

                                                                        – Băile Herculane -1post

 

-Conducător auto:

-Serviciul Auto-mecanizare – Reșița- 1post

                                                  -Moldova-Nouă – 1post

                                                  -Caransebeș- 1post

-Economist:

-Birou Contractare, Facturare, Încasare – Oțelu Roșu-1post

                                                                     -Caransebeș-1 post

– Cititor contoare:

Compartiment Citire-Telecitire Contoare -Oravița- 1post

 

Electrician:

Serviciul Tratarea apei si Stații Pompare –Oravița-1post

 

Electrician:

-Serviciul Stații Epurare Caransebeș- 1 post

 

Instalator:

-Serviciul Rețele Apă- Reșița -1 post

                                       -Caransebeș-1post

                                       -Băile Herculane-1 post

Instalator:

-Serviciul Rețele de Canal- Băile Herculane-1post

 

Instalator /Lăcătuș/muncitor necalificat:

-Serviciul Rețele Apă – Reșița- 1post

                                       -Bocșa- 1post

 

Strungar:

-Compartiment Mentenanța Mecanico-Energetic- Reșița-1 post

 

Tehnician:

-Serviciul Rețele de apă-Oțelu Roșu-1post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 06.07.2021 -09.07.2021 între orele 09:00 -14:00.

Concursul va avea loc în data de 12.07.2021 ora 09:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

 

 

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA

Footer