Anunț Publicare Posturi Vacante- Concurs in data de 19.08.2021

             Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 12.08.2021

Decizia cu nr. 998 /12.08.2021.

 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Operator tratarea și epurarea apelor uzate/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Stații de Epurare- Resita -1 post

 

-Operator tratarea apei tehnologice/ muncitor necalificat:

-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare – Resita – 1 post  

                                                                          -Oravita -1post

 

– Cititor contoare:

Compartiment Citire-Telecitire Contoare –Bocsa- 1post

 

Electrician:

Serviciul Tratarea apei si Stații Pompare –Oravița-1post

 

Instalator/Muncitor necalificat :

-Serviciul Rețele Apă –Caransebeș – 1post

                                      

Mecanic auto :

-Serviciul Auto – Mecanizare – Resita -1post

 

Responsabil de functiune :

-Compartiment Mediu   Resita – 1post

                                      

Inginer chimist / Laborant chimist / Tehnician chimist / Chimist :

-Serviciul Laboratoare – Laborator central Resita -1 post

 

Biolog :

-Compartiment Mediu   Resita – 1post

Inginer :

– Serviciul Retele de Apa – Caransebes – 1 post 

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 12.08.2021 -18.08.2021 între orele 09:00 -14:00

 

Concursul va avea loc în data de 19.08.2021 ora 09:00.

 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA

Footer