Anunț Publicare Posturi Vacante -concurs/interviu în data de 02.12.2021

            

 

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 22.11.2021

Decizia cu nr. 1400/22.11.2021.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Operator tratarea și Epurarea Apelor Uzate-muncitor necalificat

-Serviciul Stații de Epurare – Reșița- 1 post

 

-Instalator /muncitor necalificat

-Serviciul Rețele Apă –Oțelu Roșu- 1 post

 

-Tehnician Echipamente de Calcul și Rețele

-Serviciul Stații de Epurare- Oțelu Roșu- 1 post

 

-Inginer/Subinginer/Economist/Funcționar Economic

-Serviciul Rețele Apă –Băile Herculane -1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 22.11.2021 -26.11.2021 între orele 08:00 -13:00

Concursul va avea loc în data de 02.12.2021 ora 12:00

 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

 

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA

Footer nou