Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs /Interviu în data de 02 Octombrie 2023

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 25.09.2023

Decizia cu nr. 1103/25.09.2023 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Băile Herculane – 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

Instalator/Muncitor necalificat-Serviciul Rețele Canal-Reșița – 1 post

Cititor contoare –Compartiment Citire-Telecitire Contoare Moldova-Nouă- 1 post

Operator tratare apa tehnologică/ Muncitor necalificat– Serviciul Tratarea Apei și Stații de pompare Reșița – 2 posturi

Conducător auto– Serviciul Auto- Mecanizare- Caransebeș-1 post

Instalator-Compartiment Depistare Pierderi și CCTV- Reșița– 1 post

Inginer /Subinginer –Serviciul Laboratoare –Laborator Metrologie Reșița- 1 post

Proiectant inginer instalații/ Proiectant inginer construcții–Compartiment Patrimoniu Registratură-Arhivă– 1 post

Șef serviciu SSM-SU– Serviciul SSM-SU Reșița- 1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul  Resurse Umane  începând cu data de 26.09.2023 -28.09.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 29.09.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 02.10.2023 ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA