Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs-Interviu în data de 06.04.2023

   Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de  28 .03.2023

Decizia cu nr.208/28.03.2023

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

-Zidar

-Compartiment  Întreținere-Refaceri-Reșița- 1 post

 

-Inginer -Serviciul Rețele Apă-  Oravița-1 post

-Instalator/Muncitor necalificat -Serviciul Rețele Canal- Caransebeș – 2 posturi

 

Inginer/ Subinginer/Economist-Responsabil Contract  Reșița-Bocșa

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 1 post

 

-Economist /Funcționar economic/Funcționar administrativ

-Compartiment Contracte, Operare Date- Caransebeș-Sacu – 1 post

 

-Economist /Funcționar economic/Funcționar administrativ

-Birou Contractare , Facturare, Încasare, Urmărire încasări –Băile Herculane-1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul

  

Resurse Umane  începând cu data de 29.03.2023 -04.04.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 05.04.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 06.04.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA