Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 10.08.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante 

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 03.08.2023

Decizia cu nr. 964/03.08.2023

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

Electrician/electromecanic-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare -Reșița- 1 post

 Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 2 posturi

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Băile Herculane – 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

 Instalator-Serviciul Rețele de Apă-Reșița – 1 posturi

 Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Reșița-1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș-1 post

 Instalator-Compartiment Depistare Pierderi și CCTV- Reșița– 1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Moldova Nouă-1post

 Mașinist  la mașini pentru terasamente /Conducător Auto-Serviciul  Auto Mecanizare-Caransebeș-1 post

 Conducător auto-Serviciul Auto-Mecanizare-Reșița-1 post

 Inginer Biotehnolog –Compartiment Mediu -1 post

 Inginer chimist –Laborator central Băile Herculane-1 post

 Inginer chimist –Laborator central Reșița- 1 post

 Lăcătuș mecanic-Compartiment Lucrări Regie Proprie Oravița- 1 post

 Lăcătuș mecanic/Mecanic Utilaj Instalator /Muncitor necalificat– Compartiment Lucrări Regie Proprie Oravița- 4 posturi

 Cititor contoare –Compartiment Citire-Telecitire Contoare Anina- 1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul

Resurse Umane  începând cu data de 04.08.2023 -08.08.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 09.08.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 10.08.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA