Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/interviu in data de 15.11.2022

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 08.11.2022

Decizia cu nr. 853 /08.11.2022.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

Economist

-Compartiment Aprovizionare și Contracte cu Terți- Reșița-1 post

 

Instalator

-Serviciul Rețele de Apă Reșița-2 posturi

 

Mașinist la mașini pentru terasamente

-Serviciul Auto Mecanizare –Caransebeș-1 post

  

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 09.11.2022 -13.11.2022 între orele 08:00 -15:00 și in data de 14.11.2022 între orele 08:00-13:00

Concursul va avea loc în data de 15.11.2022  ora 10:00 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA