Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs /Interviu în data de 19.07.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 11.07.2023

Decizia cu nr. 921/11.07.2023 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Electrician/electromecanic-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare -Reșița- 1 post

Operator Tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat -Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare- Anina- 1 post

Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 2 posturi

 Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Băile Herculane – 1 post

 Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

 Instalator-Serviciul Rețele de Apă-Reșița – 2 posturi

 Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Reșița-1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș-1 post

 Instalator-Compartiment Depistare Pierderi și CCTV- Reșița– 1 post

 Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Moldova Nouă-1 post

 Mașinist  la mașini pentru terasamente /Conducător Auto-Serviciul  Auto Mecanizare-Caransebeș-1 post

Consilier Juridic- UIP-Unitatea de Implementare proiecte cu preponderența pe Contracte de lucrări din fonduri europene- Caransebeș, Oțelu Roșu, Teregova- 1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul

Resurse Umane  începând cu data de 13.07.2023 -17.07.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 18.07.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 19.07.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA