Anunț publicare posturi vacante – concurs /interviu în data de 19.12.2022

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 13.12.2022

Decizia cu nr. 899/13.12.2022. 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

  

Subinginer/Inginer/ Economist /Funcționare administrativ

-Compartiment Aprovizionare și Contracte cu Terți- Reșița- 1 post 

 

Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Apă – Băile Herculane -1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Canal –Reșița- 1 post

 

Instalator:

-Serviciul Rețele de Apă –Reșița- 1 post

                                      

Mașinist la mașini pentru terasamente

-Serviciul Auto Mecanizare-  Caransebeș-1 post

 

-Electrician/ Electromecanic

-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare –Reșița- 1 post

 

Inginer/ Subinginer/ Economist –Responsabil Contract

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 1 post

Manager Contracte

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița-1 post

 

Operator tratarea apei Uzate/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Stații de Epurare –Reșița- 1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 13.12.2022 -15.12.2022 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 16.12.2022 de la ora 08:00 până la ora 11:00

Concursul va avea loc în data de 19.12.2022  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA