Calitatea apei furnizate în Caransebeș, cel mai important obiectiv al Aquacaraș

         Problemele legate de turbiditatea și culoarea apei, ce o livrăm în Municipiul Caransebeș, nu sunt de ieri…de-alaltăieri.

            Nici cele legate de asigurarea presiunii nominale pe capetele de rețele sau la etajele superioare ale blocurilor din unele zone.  

În vederea monitorizării cu acuratețe a caracteristicilor apei furnizate, s-a luat măsura de-a se preleva zilnic, dimineața și seara, probe de apă din rețea. Sunt, astfel, puse sub supraveghere strictă cele patru mari zone ale Caransebeșului.

Buletin analize din data de 30.08.2020

Buletin analize din data de 30.08.2020

        În ultima perioadă s-au suprapus și inerentele întreruperi, făcute la cererea constructorului ce execută

                                    ”Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune”, lucrare ce are un progres fizic actual de 83%.

      Toate aceste întreruperi au generat variații mari de presiune pe tronsonul de rețea afectat dar, și pe cele din proximitate, după reluarea funizării apei. De fiecare dată, după creșterea presiunii sunt antrenate particulele fine (floculi de depunere) ce s-au generat de-a lungul timpului pe vechile rețele.

      Toate acestea au concurat la alterarea , în unele perioade, a  parametrilor de turbiditate și culoare a apei livrate către dumneavoastră, utilizatorii finali.  

      Expunând motivele  abaterilor de la  parametrii normali ai calității apei, ce au generat, independent de voința și acțiunile noastre, disconfort clienților noștri, nu dorim să ne exonerăm de responsabilități dar, cert, datorăm scuze tuturor celor afectați de disfuncționalități.

Suntem convinși că, în perioada următoare, vom reuși să surmontăm această situație.

       Termene de depășire a acestor inconveniente:

1.    În prima jumătate a lunii Septembrie va intra în funcțiune Noua Uzină de Apă, proiectată să asigure o calitate a apei livrate la nivelul celor            mai înalte standarde europene. Deci, clar, va pleca din Stația de Tratare o apă corespunzătoare calitativ și la o presiune nominală conformă.

2.   Din seara zilei de marți,25.08.2020,începem să derulăm un Program amplu de Spălare a unor tronsoane sectorizate din rețeaua stradală a             Caransebeșului. Cu excepția Weekend- ului, în fiecare noapte, în intervalul orar 22-06, afectând partial presiunea pe aceste sectoare.

        Această operațiune va continua până săptămâna viitoare.

3.   Avem certitudinea că, odată ce, calitatea apei pleacate de la Sursă este la standarde, se transportă pe conducte curate, nu va mai fi nici un                 obstacol ca la robinetele caransebeșenilor să curgă cu presiune o ”apă de cleștar”…fără cusur.