2023

BILANȚ SEM. 1 RECIPISĂ BILANȚ

2021

BILANT LA 31.12.2021 BILANT SCAN DECIZIE CA + HOT AGA BILANT 2021 DECLARATIE FLUX DE TREZORERIE NOTE BILANT RAPORT AUDIT RAPORTUL ADMINISTRATORULUI REPARTIZAREA PROFITULUI BALANTA SINTETICA 31.12.2021

2020

Bilant 2020 Bilant 31.12 Bilant semestrul 1 Anexa Raportul istratorului Raportul auditorului Decizie CA Recipisa bilant 31.12

2019

Bilant 2019 Bilant 31.12 Bilant semestrul 1 Anexa Raportul auditorului

2018

Bilant 2018 Bilant 31.12 Bilant semestrul 1 Nota explicativa Raportul administratorului Raportul auditorului

2017

Bilant 2017 Bilant 31.12 Bilant semestrul 1 Nota explicativa Raportul administratorului Raportul auditorului

2016

Bilant 2016 Bilant 31.12 Bilant semestrul 1 Nota explicativa Raportul administratorului Raportul auditorului