Clienți

Racordul de canalizare

Tot ce ține de colectarea, transportul și curățarea apelor uzate în Caraș Severin e responsabilitatea noastră. De aceea, AQUACARAȘ te poate ajuta cu evacuarea în rețeaua publică a apelor menajere de acasă sau rezultate în urma proceselor tehnologice la locul de muncă.

În timp ce alimentarea cu apă se face printr-un branșament, punctul care delimitează canalizarea publică se numește ”cămin de racord”. Racordul de canalizare asigură legătura dintre instalația interioară de canalizare a unui imobil și rețeaua publică de canalizare. Pentru că este parte din rețeaua publică, exploatarea, întreținerea sau repararea racordului de canalizare cad în sarcina AQUACARAȘ, în timp ce proprietarul imobilului este responsabil de instalația interioară de canalizare.

Pentru firme și instituții de stat

În cazul firmelor și instituțiilor, evacuarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se poate face doar pe baza documentelor justificative, cu respectarea normelor şi a normativelor despre condiţiile şi calitatea apelor evacuate.