Asigurăm calitatea apei

În vederea asigurării parametrilor de calitate ai apei potabile, supraveghem calitatea apei brute, a apei tratate cât și a apei uzate, 24 de ore din 24 și prelevăm zilnic probe din  puncte fixe de recoltare, aflate în  cele 8 puncte de lucru ale AQUACARAȘ: Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Moldova Nouă, Băile Herculane, Anina, Oţelu Roşu şi Oraviţa.

 

Laboratorul Central testează fără oprire apa furnizată populației. În acest laborator se executa analize fizico-chimice ale apei brute, apei decantate, apei filtrate, apei clorinate şi apei din reteaua de distributie. Rezultatele analizelor stau la baza deciziilor privind funcționarea stațiilor de captare, tratare şi a rețelelor de distribuție. Mai mult, efectuăm analize ale apei potabile conform unui program lunar, recoltând mostre din cele 8 puncte de lucru, distribuite peste tot în județ.

Ce este un buletin de analiză a apei potabile?

Buletinul de analiză a apei potabile este un raport care oferă informaţii despre provenienţa apei potabile şi compară caracteristicile acesteia cu standardele impuse de legislație (Legea 458/ 2002 şi Legea 311/ 2004).

Ce conțin buletinele de analiză?

Buletinul de analiză oferă informații despre gustul apei (indicatori organoleptici), compoziția ei chimică (indicatori fizico-chimici) şi rezultatul verificărilor bacteriologice. Toate datele trebuie să se încadreze în valori reglementate prin lege.

Cum interpretăm un buletin de analiză a apei?

Numim “apă potabilă”, apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, pregătirea hranei sau alte scopuri casnice, indiferent de origine sau mod de furnizare. E considerată potabilă și apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.

Ce analizăm într-un buletin?

Mirosul și gustul – sunt date de schimbarea caracteristicilor precum și existența unor substanțe, săruri minerale și gaze dizolvate.

Culoarea – dată de substanțele minerale sau organice care se dizolvă în natură.

Turbiditatea – gradul de transparență a apei.

pH – indicele care definește aciditatea apei.

Conductivitatea – totalitatea sărurilor dizolvate în apă.

Clor rezidual liber – cantitatea de clor din apă după dezinfecţie pentru protecţia sanitară a acesteia.

Amoniul, nitriţii şi nitraţii – modificări în timp ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi.

Fierul – component natural al apei, aflat sub forma de compuşi (de obicei bicarbonat feros).

Oxidabilitatea – totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă.

Duritatea totală – caracteristicile care conferă apei compuşi de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.

Aluminiul – prezent în apă în mod natural şi indus în urma procesului de tratare pentru obţinerea apei potabile.

În județul Caraș Severin impactul negativ al apelor uzate asupra  apelor subterane este determinată de:
  • absența totală sau parțială a unui sistem centralizat de canalizare în zonele rurale;
  • lipsa rețelelor de canalizare pluviale și a stațiilor de epurare în zonele rurale;
  • existența unor stații de epurare uzate și ineficiente și a sistemelor de canalizare îmbătrânite și neetanșe în zonele urbane;
  • deversarea apelor uzate menajere și industriale inadecvat epurate, în apele de suprafață(care mai apoi, se vor infiltra în apele freatice);
  • poluarea apelor de suprafață, ca o consecință a faptului că apele pluviale spală substanțe nocive(salubrizarea inadecvată a căilor de transport în zonele urbane și rurale).