Comunicat de presa – Debransari Otelu Rosu

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Debranșări Oțelu Roșu

 

Avînd în vedere Legea nr. 241/2006, republicată în 2015, Art. 32, aliniat (1)  stipulează că operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului  scadent de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei, SC AQUACARAȘ SA  a trecut la punerea în aplicare a acestor măsuri legale.

Înainte de a recurge la măsura debranşării SC Aquacaraş SA a parcurs toate etapele legale premergătoare (somaţii de debranşare, notificări, etc)  însă nu toţi consumatorii au înţeles să-şi achite datoriile faţă de operator.

Având în vedere situația debitelor mari înregistrate în Sucursala Oțelu Roșu, coroborat cu repetatele încercări ale salariaților SC Aquacaraș SA de a debranșa imobilele care înregistrează debite soldate de fiecare dată cu eșecuri datorate numeroaselor ameninţări asupra acestora, s-a apelat la soluția colaborării cu autoritățile statului pentru punerea în aplicare a prevederilor legale .

Este vorba despre debite totale acumulate de condominiile din Oţelu Roşu de peste 788.000 lei.

Datorită situației financiare dificile în care se află societatea noastră, care funcționează pe principiul societățiilor comerciale în sensul că trebuie recuperate cheltuielile făcute pentru captarea, tratarea și distribuția apei în aria de acoperire, nu  se mai pot tolera astfel de situații în care utilizatorii nu își achită debitele în termenele legale, iar societatea nu își poate recupera cheltuielile efectuate, și pe cale de consecință s-a recurs la soluția debranșărilor ca ultimă variantă de recuperare a debitelor.

Menționăm că societatea noastră desfășoară acțiuni de debranșare în toată aria de acoperire, nu doar în Orașul Oțelu Roșu, soluția debranșării fiind ultima soluție în vederea recuperării debitelor de la consumatorii rău platnici.

Regretăm situația creată însă în anumite cazuri numai soluția debranșării de la rețeaua publică de distribuție a apei potabile este cea care îi poate determina pe rău platnici să-și achite restanțele.

 Conform celor comunicate cu ocazia debranşărilor de ieri debitorii sunt aşteptaţi  începând de astăzi 31 iulie 2018 la sediul Sucursalei Oţelu Roşu de pe strada Pescarilor nr. 6 pentru clarificări şi pentru achitarea debitelor la punctele de încasare „Paypoint, Payzone, Unu doi Centru de plăți“

 

Conducerea

SC Aquacaraș SA

 

Footer