Comunicat de presă privind AGA S.C.Aquacaraș S.A. din 15.04.2020

 Referitor la

                          ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.AQUACARAȘ S.A.,

Ședința ordinară ce a avut loc în data de 15.04.2020 ora 12.00, la sediul Exploatării Reșița,

Vă transmitem următorul

COMUNICAT DE PRESĂ

Ședința a avut următoarea

                                    Ordine de zi

  1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai SC Aquacaraș S.A.
  2. Alegerea unor noi membrii ai Consiliului de Administrație ai SC Aquacaraș S.A.
  3. Diverse(Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020),

 stabilită și comunicată tuturor acționarilor, conform prevederilor legale

       S-au luat în discuție,cu prioritate, primele două puncte de pe Ordinea de zi. Fiind vorba de interpretarea celor ce decurg din Decizia Civilă Definitivă  nr. 102/25.02.2020, a Curții de Apel  Timișoara, acționarii au hotărât să amâne  luarea unei decizii. Urmează ca, într-o următoare ședință, să se reia discutarea  celor două puncte.

      În ceea ce privește punctul 3,  de pe ordinea de zi, a fost aprobat Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, prin

Hotărârea A.G.A. nr. 4/15.04.2020

                                                                                                   Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.